Bibliografija knjižnice SED

Nazaj

1980 

1.  Način življenja Slovencev 20. stoletja: zasnova preučevanja, dosedanje raziskave in problemi (ur. Naško Križnar, Inga Miklavčič, Marko Terseglav, Slavko Kremenšek, Janez Bogataj), 1980, 114 str. 

2.  Slavko Kremenšek: Uvod v etnološko preučevanje Ljubljane novejše dobe, 1980, 87 str. 

3.  Janez Trdina - etnolog : zbornik posvetovanja ob 150-letnici rojstva Janeza Trdine, Novo mesto, 29.5.1980 (ur. uredniški odbor Glasnika SED), 1980, 119 str. 

4. Poglavja iz metodike etnološkega raziskovanja 1 (ur. Janez Bogataj, Slavko Kremenšek), 1980, 149 str.

1982 

5.  Ivan Šprajc: O razmerju med arheologijo in etnologijo, 1982, 100 str. 

6.  Na poti k etnologiji : zbornik raziskovalnih nalog srednješolcev v gibanju "Znanost mladini" v letih 1978-1981 (ur. Janez Bogataj, Brane Sotošek), 1982, 115 str. 

7.  Ingrid Slavec: Slovenci v Mannheimu, 1982, 134 str. 

8.  Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije - 1 : zbornik posvetovanja slovenskih in hrvaških etnologov ob 130-letnici smrti Stanka Vraza, Ormož 18.-19.11.1981 (ur. Janez Bogataj, Slavko Kremenšek, Saša Muraj, Dunja Rihtman-Auguštin, Marko Terseglav), 1982, 177 str.   

1983 

9.  Nives Sulič: Thank God I'm Slovenian, 1983, 154 str. 

10. Zbornik 1. kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov, Rogaška Slatina 5.-9. 10. 1983, 2. zv. (ur. Janez Bogataj, Marko Terseglav), 1983, 813 str. 

11. Slavko Kremenšek: Etnološki razgledi in dileme 1, 1983, 139 str. 

12. Alenka Bogovič, Borut Cajnko: Slovenci v Franciji, 1983, 158 str.   

1985 

13. Slavko Kremenšek: Etnološki razgledi in dileme 2, 1985, 151 str.        

1986 

14. Razmerja med etnologijo in zgodovino : gradivo s posvetovanja v Mariboru, november 1984 (ur. Janez Bogataj, Igor Kramberger, Slavko Kremenšek, Matjaž Rebolj, Nives Sulič, Peter Vodopivec), 1986, 302 str.   

1987 

15. Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije : Portorož, 13.-14. 12. 1984 (ur. Mojca Ravnik, Zora Žagar, Janez Bogataj), 1987, 213 str. 

16. Fred Bahovec: Ljubljančan na Aljaski : spomini in lovske zgodbe, 1987, 120 str. 

17. Slavko Kremenšek: Etnološki razgledi in dileme 3, 1987, 139 str.   

1988 

18. Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije - [5] : Dolenjske Toplice, 3. - 5. 11. 1987 (ur. Ingrid Slavec, Tatjana Dolžan), 1988, 339 str.   

1989 

19. Etnologija in domoznanstvo (ur. Slavko Kremenšek, Ingrid Slavec, Tatjana Dolžan), 1989, 154. str.   

1990 

20. Slavko Kremenšek: Etnološki razgledi in dileme 4, 1990, 119 str.   

1991 

21. Vzporednice slovenske in hrvaške etnologije 7: Lendava, 14.-16. marec [1991], (ur. Irena Keršič, Slavko Kremenšek, Nena Židov), 1991, 133 str.   

1994 

22. Bernarda Potočnik: Hmeljnik : način življenja plemiške družine Wambolt von Umstadt med prvo in drugo svetovno vojno, 1994, 142 str.   

1995 

23. Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj : zbornik prispevkov s kongresa, Ljubljana, Cankarjev dom, 24. - 27. oktober 1995, (ur. Mojca Ramšak, Rajko Muršič, Monika Kropej), 1995, 320 str. 

24. MESS - Mediterranean Ethnological Summer School, Piran, Slovenia, 1994-1995 (ur. Borut Brumen, Zmago Šmitek), 1995, 149 str.   

1997 

25. Mojca Račič Simončič: Slovenska etnološka bibliografija : 1986-1990, 1997, 317 str. 

26. Marija Stanonik: Štiri matere - ena ljubezen : zgodba neke družine, 1997, 180 str. 

27. Mirjam Mencej: Pomen vode v predstavah starih Slovanov o posmrtnem življenju in šegah ob smrti, 1997, 185 str.   

1999 

28. Natalija Vrečer: Vsakdanje življenje beguncev in begunk v Sloveniji, 1999, 139 str. 

29. Breda Čebulj-Sajko: Etnologija in izseljenstvo : Slovenci po svetu kot predmet etnoloških raziskav v letih 1926-1993, 1999, 182 str. 

30. Etnološko delo pri Slovencih v zamejstvu (ur. Polona Sketelj, Nives Špeh, Duša Krnel-Umek), 1999, 207 str.   

2000 

31. Mateja Habinc: "Gresta v nedeljo popoldne na pokopališče?" : o skrbi za grobove in njihovem obiskovanju na primeru brežiških pokopališč od tridesetih let 20. stoletja do danes, 2000, 115 str. 

32. Špela Ledinek, Nataša Rogelja: Potepanja po poteh Šavrinke Marije, 2000, 110 str.   

2001 

33. Podobe pokrajin: 1956-1970 : etnološka fototeka Vilka Novaka (ur. Mihaela Hudelja, Vito Hazler, Ingrid Slavec Gradišnik), 2001, 280 str.   

2002 

34. Jerneja Ferlež: Fotografiranje v Mariboru : 1918-1941, 2002, 99 str.   

2003 

35. Odstrta dediščina: etnološko delo in muzejske zbirke Slovencev v Italiji, na Madžarskem in v Avstriji : zbornik s treh posvetov (ur. Polona Sketelj,Katalin Munda Hirnök), 2003, 159 str.   

2004 

36. Irena Rožman: Peč se je podrla!: kultura rojstva na slovenskem podeželju v 20. stoletju, 2004, 171 str.   

2005 

37. Darja Kranjc: Moč prepoznavnosti: predlog notranje opreme obnovljene zavarovane domačije, 2005, 220 str.   

2006 

38. Mesto in trg na meji: 9. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo = Grad i trg na granici : 9. hrvatsko-slovenske etnološke paralele (ur. Alenka Černelič Krošelj, Tanja Roženbergar Šega, Helena Rožman), 2006, 346 str. 

39. Slovenci na Hrvaškem: dediščina in sedanjost : [zbornik referatov s posveta "Etnološka dediščina in kulturna podoba Slovencev na Hrvaškem"] (ur. Mojca Ravnik, Katalin Munda Hirnök), 2006, 276 str.   

2007 

40. Etnologija in regije: Koroška : zbornik znanstvenih in strokovnih člankov (ur. Karla Oder, Anja Serec Hodžar), 2007, 207 str.    

2008 

41. Bojan Knific: "Ko v nošo se odenem ---" : vprašanja pripadnostnega kostumiranja s posebnim pogledom na kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov, 2008, 188 str. 

42. Etnologija in regije: Ljubljana. Urbana etnologija in identiteta Ljubljane: zbornik znanstvenih in strokovnih razprav. 2008, 230 str. 

2009 

43. Etnologija in regije: Ljubljana. Prestolnica v dialogu in filmskih podobah: zbornik znanstvenih in strokovnih razprav, 2009, 157 str.    

2010 

44. Tina Volarič: O nedelji : zgibi časovnosti in nekaj etnografskih izhodišč, 2010, 115 str.

2011 

45. Kulturna dediščina industrijskih panog: 11. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo = Industrijska kulturna baština: 11. hrvatsko-slovenske etnološke paralele (ur. Alenka Černelič Krošelj, Željka Jelavić, Helena Rožman), 2011, 375 str.

2012 

46. Helena Rožman, Razvojno varstvo stavbne dediščine na primeru Kostanjevice na Krki, 2012, 143 str.

Elektronska knjiga Živeti z dediščino [Elektronski vir]: zbornik referatov mednarodne konference (urednici Katalin Hirnök Munda, Helena Rožman), 2012, 196 str. http://www.sed-drustvo.si/upload/files/content/ZIVETI%20Z%20DEDISCINO_zbornik%20SED.pdf  

2013 

47. Etnološko konservatorstvo in varstvo dediščine na Slovenskem (ur. Mojca Tercelj Otorepec), 2013, 204 str.

2014 

48. Interpretacija dediščine (ur. Tatjana Dolžan Eržen, Ingrid Slavec Gradišnik, Nadja Valentinčič Furlan), 2014, 292 str.

2015 

49. Karla Oder: Mati fabrika, mesto in dom, 2015, 453 str.

2016 

50. Srednjeevropsko povezovanje etnologov in kulturnih antropologov kot izziv današnjemu času: 13. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo = Srednjoeuropsko povezivanje etnologa i kulturnih antropologa kao izazov današnjemu vremenu: 13. hrvatsko-slovenske etnološke paralele (ur. Jadranka Grbić Jakopović ... [et al.] ), 2016, 134 str.

2017 

51. Nemi spomini: manjšine med obrobjem in ospredjem (ur. Saša Poljak Istenič, Mateja Habinc, Katja Hrobat Virloget), 2017, 137 str.

2018

52. Tanja Roženbergar: Urbani fenomeni muzejske perspektive v etnološkem in kulturnoantropološkem diskurzu, 2018, 218 str.

2019

53. Ana Svetel, Tihana Petrović Leš (ur.): Nesnovna dediščina med prakso in registri : 15. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo, 2019, 292 str.

2020

54. Špela Frlic: "Zgodbe si jemljemo za svoje!" : za 2 groša fantazije in sodobno pripovedovanje na Slovenskem, 2020, 176 str.

2021

55. Tomaž Simetinger: Zvezdne poti in plesne sledi: od Platona do romarskega vrtca, 2021, 138 str.

2023

56. Simona Kuntarič Zupanc: »Aman Iman« – Voda je življenje: Antropološka študija vode v vasi Ašbarū v Maroku, 2023, 141 str. 

Knjige je možno naročiti na elektronskem naslovu info@sed-drustvo.si ali po pošti na naslovu: Slovensko etnološko društvo Metelkova 2 1000 Ljubljana Slovenija

Uradni podatki

Kontakt

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00040

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000