Ustanovitev

Nazaj

Slovensko etnološko društvo je bilo ustanovljeno 22. oktobra 1975 z namenom združitve dveh društev – Slovenskega etnografskega društva, ki ga je takrat vodil Milko Matičetov, in slovenske podružnice Etnološkega društva Jugoslavije, ki ji je predsedovala Pavla Štrukelj. Obe društvi sta namreč sklenili, da se razideta in da se člani vključijo v novo društvo, ki prevzame tudi njuno imetje. Po poročilih omenjenih predsednikov je besedo prevzel Valens Vodušek, sicer tudi član delovnega predsedstva ustanovnega občnega zbora, ki je poudaril, da ustanovitev pomeni »vsebinski premik v delovanju slovenskih etnologov. Začetek tega premika je bil že pred štirimi leti [1971] v raziskovalni skupnosti slovenskih etnologov. Društvo naj bi imelo povezovalno vlogo med ustanovami in posamezniki ter tako odpravil razdrobljenost in premajhno koordinacijo dela, kar je posledica tudi premajhne obveščenosti. Delovni programi ustanov naj bi bili poznani vsem« (Zapisnik 1975: 3). V nadaljevanju je poudaril, da je novo društvo »zamišljeno kot delovno društvo, s tem pa noče kratiti pomena dosedanjih dveh društev. […] Ustanovitev novega društva predstavlja uresničitev ideje o združitvi obeh društev, ki je bila že dolgo živa« (Zapisnik 1975: 3).

Zapisnik v glavnem poroča o mestoma burni razpravi o osnutku pravil in programu novega društva, nas pa je zanimalo, kaj se o ustanovnem zboru društva spominjajo takrat navzoči. Žal jih je veliko že preminulih – Angelos Baš, Tone Cevc, Vladimir Knific, Vlasta Koren, Boris Kuhar, Zmaga Kumer, Niko Kuret, Milko Matičetov, Vilko Novak, Janko Orožen, Drago Predan, Ivan Sedej, Jože Stabej, Fanči Šarf, Zmago Šmitek, Pavla Štrukelj, Marija Šuštar, Valens Vodušek in Zora Žagar. Poklicali pa smo vse druge, ki so navedeni v zapisniku, ali pa smo jim pisali in jih prosili, naj z nami delijo svoje spomine. To so bili Janez Bogataj, Ljudmila Bras, Majda Čeh, Živka Črnivec, Zvezda Delak Koželj, Vito Hazler, Marija Kozar-Mukič, Naško Križnar, Duša Krnel-Umek, Helena Ložar-Podlogar, Marija Makarovič, Anka Novak, Damjan Ovsec, Tone Petek, Mirko Ramovš, Mojca Ravnik, Inja Smerdel, Vladimir Šlibar, Tanja Tomažič, Milan Vogel in Sinja Zemljič-Golob. Z nekaterimi nismo uspeli vzpostaviti stika, drugi pa so nam odgovorili, da se dogodka le bežno spomnijo – ali pa se ga celo sploh ne; nekaj jih je v to, da so bili res tam, prepričal šele zapisnik z njihovimi lastnoročnimi podpisi na seznamu prisotnih. Najbolj ilustrativno je to skorajda »kolektivno pozabo« povzel Janez Bogataj, ki je na najino vztrajno poizvedovanje, ali se res ne spomni prav ničesar posebnega, napisal: “Vse je bilo zelo proceduralno. Nič pripetljajev, še manj anekdot!”

Saša Poljak Istenič

Uradni podatki

Kontakt

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00040

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000