Organi društva

Vodstvo

Članice in člani

dr. Rebeka Kunej, Glasbenonarodopisni inštitut, ZRC SAZU
Glavna urednica Glasnika Slovenskega etnološkega društva
rebeka.kunej@zrc-sazu.si
dr. Helena Rožman
Glavna urednica Knjižnice Glasnika Slovenskega etnološkega društva
hrozman@gmail.com

Glasnik Slovenskega etnološkega društva

mag. Martina Piko Rustia
članica
dr. Miha Kozorog
član
Alenka Černelič Krošelj, Posavski muzej Brežice
predsednica SED, članica

Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva

mag. Anja Serec Hodžar
Članica uredniškega odbora
Marija Klobčar
Članica uredniškega odbora
dr. Mojca Tercelj Otorepec
Članica uredniškega odbora
dr. Mirijam Mencej
Članica uredniškega odbora

Nadzorni odbor

dr. Ivanka Počkar
predsednica
mag. Marjetka Balkovec Debevec
dr. Katalin Munda Hirnök

Častno razsodišče

dr. Janez Bogataj
dr. Monika Kropej
mag. Tita Porenta