Organi društva

Vodstvo

Članice in člani

dr. Anja Moric
DS za Slovence zunaj meja RS in promocija SED (urednica: Facebook, spletna stran)
anja.moric@ff.uni-lj.si

Glasnik Slovenskega etnološkega društva

dr. Saša Poljak Istenič
glavna urednica
mag. Martina Piko Rustia
članica uredniškega odbora
Alenka Černelič Krošelj, Posavski muzej Brežice
članica uredniškega odbora, predsednica SED

Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva

dr. Mojca Tercelj Otorepec
glavna urednica
mag. Anja Serec Hodžar
članica uredniškega odbora
dr. Mirijam Mencej
članica uredniškega odbora

Nadzorni odbor

dr. Ivanka Počkar
predsednica
mag. Marjetka Balkovec Debevec
dr. Ana Vrtovec Beno

Častno razsodišče

dr. Mojca Ravnik
Anita Matkovič
Milan Bračika