Knjižnica Glasnika SED

Kmalu po ustanovitvi Slovenskega etnološkega društva se je pokazalo, da slovenski etnologi poleg strokovnega revialnega tiska potrebujemo zbirko, v kateri bi objavljali obsežnejša etnološka dela, monografije in referate simpozijev in kongresov. Zamisel je bila izpeljana leta 1980, ko je v prvi številki Knjižnice Glasnika Slovenskega etnološkega društva (KGSED) izšel zbornik referatov s posvetovanja slovenskih etnologov v Novi Gorici. Na leto izide najmanj ena publikacija – gre tako za znanstvene in strokovne monografije kot tudi za zbornike posvetovanj, ki jih je organiziralo ali soorganiziralo Slovensko etnološko društvo. Izbor besedila (če gre za monografsko publikacijo) opravi uredniški odbor, ki pripravi tudi razpis za nova etnološka besedila. Razpis je objavljen v Glasniku SED in na domači strani društva. Avtorji, ki bi želeli svoje besedilo ponuditi v pregled za morebitno objavo, lahko to sporočijo glavni urednici ali članom uredniškega odbora.

Publikacije so naprodaj na sedežu društva info@sed-drustvo.si in v knjigotrški mreži.

Uredniški odbor:

  • dr. Mojca Tercelj Otorepec, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Kranj, odgovorna urednica, mojca.tercelj@zvkds.si
  • doc. dr. Marija Klobčar, ZRC SAZU, članica
  • mag. Anja Serec Hodžar, ZRC SAZU, članica
  • prof. dr. Mirjam Mencej, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL, članica
  • mag. Ana Svetel, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, FF UL, članica

Dosedanji uredniki zbirke:

prof. dr. Janez Bogataj, dr. Marko Terseglav, mag. Tatjana Dovžan, dr. Nevenka Židov, dr. Jurij Fikfak, prof. dr. Rajko Muršič, dr. Mojca Ramšak, Majda Fister, dr. Jerneja Ferlež, dr. Breda Čebulj Sajko, dr. Helena Rožman.

Glasnik Slovenskega etnološkega društva

ISSN 0351-2908 (Tiskana izdaja) - ISSN 2536-4324 (Spletna izdaja)

Kmalu po ustanovitvi Slovenskega etnološkega društva se je pokazalo, da slovenski etnologi poleg strokovnega revialnega tiska potrebujemo zbirko, v kateri bi objavljali obsežnejša etnološka dela, monografije in referate simpozijev in kongresov. Zamisel je bila izpeljana leta 1980, ko je v prvi številki Knjižnice Glasnika Slovenskega etnološkega društva (KGSED) izšel zbornik referatov s posvetovanja slovenskih etnologov v Novi Gorici. Na leto izide najmanj ena publikacija – gre tako za znanstvene in strokovne monografije kot tudi za zbornike posvetovanj, ki jih je organiziralo ali soorganiziralo Slovensko etnološko društvo. Izbor besedila (če gre za monografsko publikacijo) opravi uredniški odbor, ki pripravi tudi razpis za nova etnološka besedila. Razpis je objavljen v Glasniku SED in na domači strani društva. Avtorji, ki bi želeli svoje besedilo ponuditi v pregled za morebitno objavo, lahko to sporočijo glavni urednici ali članom uredniškega odbora.

Publikacije so naprodaj na sedežu društva info@sed-drustvo.si in v knjigotrški mreži.

Uredniški odbor:

  • dr. Mojca Tercelj Otorepec, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Kranj, odgovorna urednica, mojca.tercelj@zvkds.si
  • doc. dr. Marija Klobčar, ZRC SAZU, članica
  • mag. Anja Serec Hodžar, ZRC SAZU, članica
  • prof. dr. Mirjam Mencej, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL, članica
  • mag. Ana Svetel, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, FF UL, članica

Dosedanji uredniki zbirke:

prof. dr. Janez Bogataj, dr. Marko Terseglav, mag. Tatjana Dovžan, dr. Nevenka Židov, dr. Jurij Fikfak, prof. dr. Rajko Muršič, dr. Mojca Ramšak, Majda Fister, dr. Jerneja Ferlež, dr. Breda Čebulj Sajko, dr. Helena Rožman.