Delovna skupina za Slovence zunaj meja RS

Nazaj

Delovna skupina za Slovence zunaj meja RS posveča pozornost etnologiji in etnološki dediščini Slovencev zunaj RS (v zamejstvu in izseljenstvu). Sodeluje s strokovnjaki, z ljubitelji in zbiralci; pomaga reševati nekatere konkretne pobude v zvezi z ohranjanjem, dokumentiranjem in raziskovanjem etnološke dediščine; promovira in popularizira etnološko vedo in njeno uporabnost; sodeluje pri izvajanju znanstvenih posvetov in strokovnih ekskurzij; organizira etnološke večere, delavnice in razvija publicistično dejavnost.

Izbor izvedenih aktivnosti:

- znanstvena posvetovanja: 2001 v Italiji, 2002 na Madžarskem, 2003 na avstrijskem Koroškem, 2004 na avstrijskem Štajerskem, 2005 na Hrvaškem, 2019 v Italiji in 2021 na avstrijskem Štajerskem in v Italiji.

- zborniki znanstvenih posvetovanj: Odstrta dediščina. Etnološko delo in muzejske zbirke Slovencev v Italiji, na Madžarskem in v Avstriji (2003); Etnološka dediščina in kulturna podoba štajerskih Slovencev/Ethnologisches Erbe und Kulturkreis der steirischen Slowenen (2005); Slovenci na Hrvaškem – dediščina in sedanjost (2006).

- Etnologija obmejnih regij: v sklopu projekta so se zvrstile delavnice beleženja kulturne dediščine v Špetru v Italiji (2010), Monoštru na Madžarskem (2011), Plešcah (2012) in Varaždinu na Hrvaškem (2016). Delovna skupina je organizirala tudi pet delovnih sestankov s skrbniki, predstavniki muzejskih zbirk na Tržaškem (Muzej Ricmanje, Muzej Kraška hiša, Repen; Škedenjski etnografski muzej, Ribiški muzej tržaškega primorja, Križ).

Od leta 1999 do 2003 je delovno skupino vodila mag. Polona Sketelj, od 2003 do 2017 dr. Katalin Munda Hirnök s sodelovanjem dr. Mojce Ravnik, od 2017 do 2019 dr. Ana Vrtovec Beno, od 2019 pa dr. Anja Moric. Člani delovne skupine se menjajo glede na posamezno dejavnost.

______________________________________________

Vodja: dr. Anja Moric

anja.moric@ff.uni-lj.si

Uradni podatki

Kontakt

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00040

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000