Delovna skupina za Slovence zunaj meja RS

Delovna skupina za Slovence zunaj meja RS posveča pozornost etnologiji in etnološki dediščini Slovencev zunaj RS (v zamejstvu in izseljenstvu). Sodeluje s strokovnjaki, z ljubitelji in zbiralci; pomaga reševati nekatere konkretne pobude v zvezi z ohranjanjem, dokumentiranjem in raziskovanjem etnološke dediščine; promovira in popularizira etnološko vedo in njeno uporabnost; sodeluje pri izvajanju znanstvenih posvetov in strokovnih ekskurzij; organizira etnološke večere, delavnice in razvija publicistično dejavnost.

Izbor izvedenih aktivnosti:

- znanstvena posvetovanja: 2001 v Italiji, 2002 na Madžarskem, 2003 na avstrijskem Koroškem, 2004 na avstrijskem Štajerskem in 2005 na Hrvaškem.

- zborniki znanstvenih posvetovanj: Odstrta dediščina. Etnološko delo in muzejske zbirke Slovencev v Italiji, na Madžarskem in v Avstriji (2003); Etnološka dediščina in kulturna podoba štajerskih Slovencev/Ethnologisches Erbe und Kulturkreis der steirischen Slowenen (2005); Slovenci na Hrvaškem – dediščina in sedanjost (2006).

- Etnologija obmejnih regij: v sklopu projekta so se zvrstile delavnice beleženja kulturne dediščine v Špetru v Italiji (2010), Monoštru na Madžarskem (2011), Plešcah (2012) in Varaždinu na Hrvaškem (2016). Delovna skupina je organizirala tudi pet delovnih sestankov s skrbniki, predstavniki muzejskih zbirk na Tržaškem (Muzej Ricmanje, Muzej Kraška hiša, Repen; Škedenjski etnografski muzej, Ribiški muzej tržaškega primorja, Križ).

Od 2003 do 2017 je delovno skupino vodila dr. Katalin Munda Hirnök, od 2017 do 2019 dr. Ana Vrtovec Beno, od 2019 pa dr. Anja Moric. Člani delovne skupine se menjajo glede na posamezno dejavnost. 

______________________________________________

Vodja: dr. Anja Moric

anja.moric@ff.uni-lj.si