Delovna skupina za Slovence zunaj meja RS

Slovensko etnološko društvo od svojega nastanka povezuje strokovnjake in ljubitelje iz Slovenije, zamejstva in izseljenstva, v svojem strokovnem delu (posvetovanja, srečanja, objave) upošteva tudi način življenja in kulturo Slovencev zunaj Republike Slovenije.

Delovna skupina za Slovence zunaj RS posveča pozornost etnologiji in etnološki dediščini Slovencev zunaj RS (v zamejstvu in izseljenstvu). Sodeluje s strokovnjaki, z ljubitelji in zbiralci; pomaga reševati nekatere konkretne pobude v zvezi z ohranjanjem, dokumentiranjem in raziskovanjem etnološke dediščine; promovira in popularizira etnološko vedo in njeno uporabnost; organizira etnološke večere, delavnice, razvija publicistično dejavnost.

DS za Slovence zunaj RS sodeluje pri izvajanju znanstvenih posvetov in strokovnih ekskurzij v sodelovanju z različnimi ustanovami in društvi iz sosednjih držav (leta 2001 v Italiji, leta 2002 na Madžarskem, leta 2003 na Koroškem, leta 2004 na Štajerskem v Avstriji in leta 2005 na Hrvaškem). Rezultati prvih treh posvetovanj so objavljeni v zborniku Odstrta dediščina. Etnološko delo in muzejske zbirke Slovencev v Italiji, na Madžarskem in v Avstriji (2003); prispevki s posveta na Štajerskem so objavljeni v zborniku Etnološka dediščina in kulturna podoba štajerskih Slovencev/Ethnologisches Erbe und Kulturkreis der steirischen Slowenen (2005); referati s posveta o Slovencih na Hrvaškem so objavljeni v zborniku Slovenci na Hrvaškem – dediščina in sedanjost (2006).

Leta 2008 je delovna skupina je v svoj dvoletni program uvrstila projekt Etnologija obmejnih regij. V okviru omenjenega projekta se izvaja strokovna srečanja SED s kolegi etnologi iz ustanov oziroma društev, ki se v sosednjih državah ukvarjajo z etnološko problematiko. Predvideni cilji projekta: nadaljevanje in poglabljanje sodelovanja med SED in sodelujočimi akterji v preteklih projektih; sistematično vključevanje etnološke problematike obmejnih regij v slovensko etnologijo. Z delovnim sestankom želimo na eni strani spoznati delo društva, zlasti tiste dejavnosti, ki so usmerjene v ohranjanje etnološke dediščine in identitete, na drugi strani pa jih seznaniti z delom Slovenskega etnološkega društva, jih vzpodbuditi k sodelovanju z društvi (ljubiteljskimi) v Sloveniji, in tudi v državah, kjer živijo Slovenci. V sklopu projekta so se zvrstile delavnice beleženja kulturne dediščine v Špetru pri Vidmu (2010), Monoštru v Porabju(2011), Pleščcah (2012), Varaždin (2015 in 2016), Reka (2017 in 2018).

Od leta 2003 do leta 2017 je delovno skupino vodila Katalin Munda Hirnök, od leta 2017 je prevzela DS za Slovence zunaj RS Ana Vrtovec Beno.  Člani delovne skupine se menjajo glede na posamezno dejavnost. 


Vodja: Ana Vrtovec Beno
ana.beno@gmail.com

Datoteke