Delovna skupina za strokovne sestanke in ekskurzije

Slovensko etnološko društvo se je tako, kot je zdaj, izoblikovalo že leta 1975. V vseh letih do zdaj, je v okviru društvenih dejavnosti delovala tudi sekcija za strokovne ekskurzije, ki jo je dolga leta vodila dr. Zmaga Kumer. Nekaj let je bilo ekskurzij manj, druga leta pa več, odvisno od obremenitve vodje sekcije ali od drugih dejavnikov. Strokovne ekskurzije so se kot stalnica SED dokončno uveljavile šele okoli leta 2001, ko je vodenje prevzela kolegica Mojca Račič Simončič, etnologinja in knjižničarka v SEM. Okoli leta 2001 je strokovne ekskurzije na svojo pobudo preimenovala v »Rajže«, saj so bile take tudi v resnici. Etnologi na svojih poteh odkrivamo, ne turistične točke, temveč pravo življenje ljudi, ki jih obiščemo, udeleženci ekskurzij so običajno strokovnjaki na svojih področjih, so odprti in vedoželjni, polni veselja do ljudi in narave in do odkrivanja še neodkritega. Kot potniki smo nezahtevni in se prepuščamo naključjem, ki se je na teh ekskurzijah tudi nemalokrat zgodijo. Etnologi smo zmeraj na terenu, tudi kadar smo na dopustu, počitnicah ali na običajnem družinskem izletu!

Mojca Račič je tako v letih od 2001 – 2006 organizirala in tudi strokovno oblikovala in vodila: ekskurzijo v Beograd (25 – 29. 11. 2002), Rajžo v Belo krajino, (23. 5. 2003), Rajžo v Gradec (Avstrija) (3. 10. 2003), strokovno ekskurzijo na avstrijsko Koroško, leta 2003, Rajžo v Brkine (21. 5. 2004), Rajžo vzdolž štajersko – slovenske meje, leta 2005, Rajžo na Slovaško. leta 2005 itd. Vmes je bilo gotovo še nekaj manjših ekskurzij, ki niso zabeležene.

Z letom 2005, ko je SED dobilo novo vodstvo in novo poslovno sekretarko (tajnico), je ta prevzela vodenje strokovnih ekskurzij, ki so se takrat še imenovale Rajže. V kasnejših letih smo morali naziv Rajže deloma opustiti, saj je Ministrstvo za kulturo Slovenije menilo, da je tak naziv premalo strokoven.

Vse Rajže do zdaj, so bile vodene s strani posameznih kolegov ali kolegic, ki so strokovnjaki s področja, kamor se namenimo. SED prevzame vso organizacijo, strokovno vodstvo pa prevzamejo etnologi, ki so ali zaposleni v ustanovah, ki jih nameravamo obiskati ali se že dalj časa ukvarjajo s predvideno temo ekskurzije. Tako predstavljajo SE tudi strokovno izobraževanje, morda na manj uraden način, vendar kljub temu na visoki strokovni ravni.

V letih med 2005 – 2017 smo organizirali vsako leto vsaj po 3, če ne več ekskurzij, med njimi vsako drugo leto mednarodno ekskurzijo. Nekaj let vmes je bilo zatišje, ekskurzije niso bile pretirano obiskane, čeprav so bile dobro pripravljene in je zato vodstvo SED nameravalo njihovo število zmanjšati, vendar smo se temu izognili s premikom izvedbe ekskurzij na proste dneve oz. sobote.

Ker so strokovne ekskurzije odlično pripravljene in se na njih poleg srečevanja kolegov iz različnih regij Slovenije krepijo tudi kolegialni odnosi, prijateljske vezi in so hkrati priložnost za izmenjavo mnenj med kolegi, ki se ne srečujejo pogosto, so tudi bogat vir za spoznavanje tekočih dogajanj v stroki. Zaradi hitrega načina življenja in preobilice vseh mogočih podatkov, kolegi etnologi ne morejo slediti vsemu, kar se zanimivega in novega dogaja po posameznih regijah Slovenije, so te ekskurzije v zadnjih letih zelo dobro obiskane, sploh »rajže« k zamejcem, kjer so se v letih raziskovanj ZRC SAZU, GNI, SEM idr. stkale tudi prijateljske vezi med domačini in raziskovalci. S svojimi obiski izražamo priznanje slovenskim skupnostim, ki živijo v zamejstvu (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška) in ki se trudijo ohranjati svoje izročilo, jezik in kulturo, ter hkrati svojim kolegicam in kolegom, ki se zavzeto trudijo za ohranjanje dediščine krajev, ki so po 2. svet. vojni ali še prej ostali za mejo

SED tako vsako leto organizira več ekskurzij, ki so zmeraj bolj obiskovane, saj na njih potniki izvejo stvari, ki jih kot običajni turisti ne bi nikoli izvedeli ali morda le v obrisih. Vodja DS skrbi za povezavo med terenom in posameznimi pokrajinami, da je dobro obveščena o dogajanjih v posameznih muzejih in institucijah in da je seznanjena z njihovim vsakoletnim delom in prizadevanji.

Vse ekskurzije so zasnovane tako, da na njih poleg drugega izvemo čim več o terenu, na katerem smo se znašli, da pridemo v stik z ljudmi - domačini, ki tam živijo, da se informiramo, kaj delajo naši kolegi v posameznih regijah, da spoznamo tudi kulinariko in gospodarske dejavnosti (sedanje in pretekle), tudi v obliki zasebnih muzejskih zbirk, ki jih domačini v zadnjih letih urejajo zagnano in z velikim navdušenjem.

V delu Delovne skupine za strokovne ekskurzije predstavlja stalnico Murkova ekskurzija, ki je vsako leto 11. 11. ob podelitvi najvišjih strokovnih priznanj SED, v kraju prejšnjega nagrajenca za življenjsko delo.

V okviru SED smo izvedli nekajkrat tudi spominske ekskurzije v počastitev dela dr. Antona Cevca in člana SED arhitekta dr. Vlasta Kopača, na Velko Planino, drugič smo počastili spomin Vladimirja Knifica, obiskali smo Oplenovo hišo v Studoru, v Bohinju, ki jo je Vladimir Knific obudil z vidika spomeniškega varstva in varstva kulturne dediščine.

Stalnico v delovanju Delovne skupine za strokovne ekskurzije pri SED, predstavlja tudi Pustna ekskurzija, v kraje, kjer se z obujanjem skorajda že pozabljenih običajev krepi občutek povezanosti skupnosti, sploh če je njihov običaj oz. obred že vpisan v register nesnovne dediščine.

Vse ostale ekskurzije so domišljene preudarno, v zvezi s tem ali onim dogodkom, s praznovanjem ali odmevnejšo raziskavo. V letu 2017 sem tako izvedli pustno ekskurzijo, Rajžo na Koroško in Murkovo rajžo k nagrajenki za življenjsko delo mag. Ingi Brezigar Miklavčič.

Tudi v letu 2019 bomo nadaljevali z enakim veseljem in zagonom, poiskali dobre ideje in odstrli prizadevanja delovnih in marljivih kolegic in kolegov, ki so nekoliko bolj odmaknjeni od Ljubljane. Hkrati pa ne bomo pozabili na Slovence zunaj meja Republike Slovenije in na njihova velika prizadevanja in trud za ohranitev jezika, običajev in navad zunaj matične domovine.

Vodja: Zora Slivnik Pavlin Zora.slivnik@gmail.com

Delovna skupina za etnološke večere

Vodja: Zora Slivnik Pavlin Zora.slivnik@gmail.com

 

Kontakt

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
01 300 87 38
031 714 405
info@sed-drustvo.si
sed-drustvo.si

Uradni podatki

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
Slovenija
ID za DDV: 63850699
IBAN: SI56 0208 3001 6028 646 (NLB d.d.)

Sledite nam

Certifikat digitalnosti

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00028

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000