V mirovanju

  • DS za muzeologijo
  • DS za etiko
  • DS ŠEG
  • DS za dokumentacijo
  • DS za raziskovalna področja
  • DS za regionalizacijo
  • DS za kadre
  • DS za spremljanje dogajanj v stroki
  • DS za zakonodajo