Članstvo

KDO LAHKO POSTANE ČLAN SLOVENSKEGA ETNOLOŠKEGA DRUŠTVA?

SLOVENSKO ETNOLOŠKO DRUŠTVO je prostovoljna nepridobitna strokovna skupnost, ki združuje strokovnjake in študente s področja etnologije in sorodnih ved ter za te vede zavzete posameznike zaradi skupno določenih interesov. Članstvo v društvu je redno, častno in podporno.

Redni člani lahko postanejo posameznice in posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega člena statuta SED, pa tudi strokovnjaki izven državnih meja Republike Slovenije, ki s svojim delom širijo zanimanje za slovensko etnologijo.

Častni člani postanejo posameznice in posamezniki, ki imajo izredne zasluge za razvoj etnološke vede ali za njeno popularizacijo v slovenskem prostoru in v tujini. Imenovanje častnega člana potrdi zbor članov društva na predlog izvršnega odbora. Če častni član ni redni član društva, nima pravice glasovanja in ne more biti izvoljen v organe društva.

Podporni člani so lahko občani, ki podpirajo dejavnost in cilje društva zaradi svojih ljubiteljskih, poslovnih oziroma poklicnih interesov in zato želijo sodelovati pri delu društva. Podporni člani imajo na podlagi plačanega letnega prispevka društvu, ki znaša najmanj znesek letne članarine pravico, da sodelujejo pri vseh aktivnostih društva, brez pravice odločanja.

POSTOPEK VČLANITVE

Posamezniki, ki se želijo včlaniti v društvo, izpolnijo pisno vlogo. Nove člane na podlagi te izjave sprejme ali zavrne izvršni odbor. Rok za odločitev o sprejemu ali zavrnitvi je 60 dni od prejema pisne vloge. Oseba, ki ji je bila prošnja za članstvo v društvu zavrnjena, se lahko v roku 15 dni od sprejetja odločitve pritoži na zbor članov.

Vsak novi član prejme ob vstopu v društvo statut in poda pisno izjavo, da soglaša z njegovo vsebino.

Pristopno izjavo oddate osebno ali pisno na Slovensko etnološko društvo, Metelkova 2, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@sed-drustvo.si.

PREDNOSTI ČLANSTVA

  • Brezplačen izvod Glasnika SED (2x letno).
  • Prejemanje novic o dogodkih in aktivnostih SED.
  • Vabila na konference, okrogle mize, predavanja in ostale dogodke v organizaciji SED in sorodnih organizacij.
  • Članska izkaznica SED omogoča prost vstop v večino slovenskih muzejev.
  • Člani SED imajo popust pri udeležbi na strokovnih ekskurzijah.

Kontakt

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
01 300 87 38
031 714 405
info@sed-drustvo.si
sed-drustvo.si

Uradni podatki

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
Slovenija
ID za DDV: 63850699
IBAN: SI56 0208 3001 6028 646 (NLB d.d.)

Sledite nam

Certifikat digitalnosti

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00028

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000