Publikacije

Glasnik Slovenskega etnološkega društva

Aktualno

Aprila 2018 je izšla nova številka Glasnika Slovenskega etnološkega društva 58 / 1–2

Obveščamo vas, da:

  • Znanstvene in strokovne članke za rubriko »Razglabljanja« sprejemamo za jesensko številko 2018 do zapolnitve načrtovanega obsega oz. najpozneje do 31. junija 2018. Besedila pošljite na e-naslov glavne urednice: rebeka.kunej@zrc-sazu.si.
  • Prispevke za ostale rubrike za jesensko številko 2018 sprejemamo do 15. septembra 2018 (razen v primeru dogovora z urednico in določitvijo individualnega roka). Besedila pošljite na e-naslov odgovorne urednice: anita.matkovic@siol.net.

Letošnja druga (jesenska) številka bo predvidoma izšla v začetku novembra.

Knjižnica Glasnika SED

Kmalu po ustanovitvi Slovenskega etnološkega društva se je pokazalo, da slovenski etnologi poleg strokovnega revialnega tiska potrebujemo zbirko, v kateri bi objavljali obsežnejša etnološka dela, monografije in referate simpozijev in kongresov. Zamisel je bila izpeljana leta 1980, ko je v prvi številki Knjižnice Glasnika Slovenskega etnološkega društva (KGSED) izšel zbornik referatov s posvetovanja slovenskih etnologov v Novi Gorici. Na leto izide najmanj ena publikacija – gre tako za znanstvene in strokovne monografije kot tudi za zbornike posvetovanj, ki jih je organiziralo ali soorganiziralo Slovensko etnološko društvo.
Izbor besedila (če gre za monografsko publikacijo) opravi uredniški odbor, ki pripravi tudi razpis za nova etnološka besedila. Razpis je objavljen v Glasniku SED in na domači strani društva.
Avtorji, ki bi želeli svoje besedilo ponuditi v pregled za morebitno objavo, lahko to sporočijo glavni urednici ali članom uredniškega odbora.

Publikacije so naprodaj na sedežu društva info@sed-drustvo.si in v knjigotrški mreži.

Uredniški odbor:

  • dr. Helen Rožman, Kulturni dom Krško, vodja muzejskih enot Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg, odgovorna urednica
    hrozman@gmail.com
  • doc. dr. Marija Klobčar, ZRC SAZU, članica
  • mag. Anja Serec Hodžar, ZRC SAZU, članica
  • prof. dr. Mirjam Mencej, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL, članica
  • dr. Mojca Tercelj Otorepec, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Kranj, članica 

Dosedanji uredniki zbirke:

prof. dr. Janez Bogataj, dr. Marko Terseglav, mag. Tatjana Dovžan, dr. Nevenka Židov, dr. Jurij Fikfak, prof. dr. Rajko Muršič, dr. Mojca Ramšak, Majda Fister, dr. Jerneja Ferlež, dr. Breda Čebulj Sajko.

Druge publikacije SED

Slovensko etnološko društvo poleg stalnih publikacij SED, Glasnika Slovenskega etnološkega društva in Knjižnice Glasnika Slovenskega etnološkega društva, izdaja tudi druge, priložnostne publikacije, kot so na primer zborniki različnih posvetov. Elektronske verzije izdanih publikacij so vam dostopne v pdf različici.