Delovna skupina za etnografski film

Več pod razdelkom Dnevi etnografskega filma.

Vodja: Miha Peče
miha.pece@zrc-sazu.si