Poslanstvo

Slovensko etnološko društvo je eno najdejavnejših stanovskih društev na Slovenskem z več kot 40-letno tradicijo. Združuje okrog 300 strokovnjakov, študentov in ljubiteljev etnologije, antropologije in sorodnih ved. Redno prireja etnološke večere in okrogle mize, organizira ekskurzije in druge družabne dogodke, izdaja znanstveno-strokovno revijo Glasnik Slovenskega etnološkega društva (Glasnik SED) in monografije v sklopu Knjižnice Glasnika SED ter podeljuje Murkove nagrade, Murkova priznanja in Murkove listine za izjemne dosežke v etnologiji.Zakaj se pridružiti Slovenskemu etnološkemu društvu?

  • Povečuje socialni kapital svojih članov, omogoča strokovno izpopolnjevanje ter bogati družabno življenje etnologov in etnologinj.
  • Pospešuje, povezuje, usklajuje in podpira etnološke raziskave ter razvija metodologijo etnološkega dela v različnih okoljih.
  • Spodbuja evidentiranje in zbiranje etnološkega gradiva ter se zavzema za ustrezno varstvo etnoloških spomenikov in kulturnega okolja.
  • Usklajuje raziskovalno in strokovno delo etnoloških ustanov in posameznikov ter povezuje svoje člane s stanovskimi in drugimi ustanovami doma in v tujini. 
  • Popularizira delo slovenskih etnologov s publikacijami in dogodki, kot so strokovni in znanstveni posveti, diskusijski večeri, okrogle mize in izobraževalne ekskurzije.
  • Sodeluje pri javnih obravnavah o kulturni dediščini in drugih vprašanjih, ki naslavljajo etnologijo, z nacionalno komisijo za UNESCO in Kulturniško zbornico Slovenije.
  • Delovanje Slovenskega etnološkega društva sofinancirajo Ministrstvo za kulturo, Agencija Republike Slovenije za raziskovalno , Slovenska nacionalna komisija za Unesco n donatorji. Člani društva s članarino omogočajo raznolike aktivnosti v Sloveniji in izven njenih meja. 
  • Slovensko etnološko društvo ima status društva v javnem interesu na področjih kulture in raziskovalne dejavnosti. 

Datoteke

Kontakt

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
01 300 87 38
031 714 405
info@sed-drustvo.si
sed-drustvo.si

Uradni podatki

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
Slovenija
ID za DDV: 63850699
IBAN: SI56 0208 3001 6028 646 (NLB d.d.)

Sledite nam

Certifikat digitalnosti

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00028

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000