Glasnik Slovenskega etnološkega društva

ISSN 0351-2908 (Tiskana izdaja) - ISSN 2536-4324 (Spletna izdaja)

Cena posamezne številke: 10 EUR

Letna naročnina (2 številki): 20 EUR

Podatke za pošiljanje posredujte na elektronski naslov Slovenskega etnološkega društva: info@sed-drustvo.si

Transakcijski račun SED: 02083-0016028646 NLB, d. d.

Sklic: Glasnik in številka revije.