O festivalu

Nazaj

Dnevi etnografskega filma (DEF) so najpomembnejša programska enota v mednarodni dejavnosti Slovenskega etnološkega društva in izredno odmevna v tujini. Festival je nastal kot nadgradnja letnega pregleda slovenskih etnografskih filmov, to je bil Etnovideo maraton, ki ga je pred leti pripravljal Slovenski etnografski muzej. Po razširitvi koncepta leta 2007 se je čas trajanja festivala podaljšal na štiri dni. Oblikovale so se naslednje sekcije: študentski film, redni program in posebni program. Prijave na festivalski razpis se vsako leto povečujejo – letos jih bo nedvomno več kot 250 –, kar kaže, da zanimanje avtorjev narašča. Večina izbranih filmov obravnava kulturno dediščino, kot jo pojmujeta etnologija in antropologija. Festival ima svojo spletno stran: www.def.si. Za redni in študentski program selekcijska komisija izbere okoli 30 filmov. Spremljevalni dogodki so namenjeni širjenju pogleda na etnografski film, poglobljenemu seznanjanju z uveljavljenimi ustvarjalci etnografskih filmov in osvetlitvi metodoloških vprašanj. Posebej pomembne so diskusije z avtorji, zato jim pri obisku skušamo pomagati z delnim sofinanciranjem stroškov prihoda.

DEF pokriva deficitarno področje filmskih prireditev v Sloveniji in hkrati odpira nove oblike dela v etnologiji in antropologiji, s katerimi lahko raziskovalci dosežejo širšo publiko hitreje kot s pisno besedo.

 V okviru DEF Slovensko etnološko društvo podeljuje Plaketo Nika Kureta za zasluge pri razvoju etnografskega filma v Sloveniji. Dosedanji nagrajenci so dr. Allison Jablonko, dr. Asen Balikci, akad. prof. Andrej O. Župančič, dr. Boris Kuhar, dr. Herta Maurer Lausegger in dr. Naško Križnar.

Mednarodni festival Dnevi etnografskega filma je včlanjen v CAFFE (Coordinating Anthropological Film Festivals of Europe). Glavni organizatorji DEF se ukvarjajo s produkcijo etnografskih filmov v Sloveniji, udeležujejo se mednarodnih posvetov na področju vizualne etnografije in publicirajo svoje ugotovitve v znanstvenem in strokovnem tisku.

 Soorganizator festivala je Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Največji delež financiranja festivala nosi SED iz svojega rednega programa. Organizacija sloni na prostovoljnem delu članov SED oz. sodelavcev obeh partnerjev. V preteklosti nam je Nacionalna komisija za UNESCO že priskočila na pomoč pri organizaciji okrogle mize z naslovom Vizualna dokumentacija žive kulturne dediščine (DEF 2011) in s sofinanciranjem festivala v letih 2014, 2015, 2016 in 2017. Tudi v letu 2018 nameravamo filme o kulturni dediščini izpostaviti, veliko poudarka damo tudi na prisotnost avtorjev, da se lahko razvije diskusija o vizualnih raziskavah kulturne dediščine.

V Sloveniji so Dnevi etnografskega filma referenčna prireditev na temo kulturne dediščine. Pomembni so zlasti za spodbujanje produkcije vizualne dokumentacije kulturne dediščine pri nas. Zato ponovno prosimo Nacionalno komisijo za UNESCO za trajno pokroviteljstvo festivala Dnevi etnografskega filma. Prav tako je DEF priložnost, kjer lahko Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO nudimo možnost, da predstavi svoje delo in pomen tega dela za slovensko in svetovno dediščino. V kolikor bi želeli na DEF-u aktivneje sodelovati in se predstaviti, nam to sporočite.

Uradni podatki

Kontakt

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00040

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000