Uredništvo

Sestava uredniškega odbora Glasnika Slovenskega etnološkega društva v obdobju 2019–2021:

Glavna urednica

Odgovorna urednica

Člani uredniškega odbora

  • dr. Rebeka Kunej, ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, Rebeka.Kunej@zrc-sazu.si
  • mag. Martina Piko-Rustia, Narodopisni inštitut »Urban Jarnik« Celovec
  • Alenka Černelič Krošelj, Posavski muzej Brežice, predsednica Slovenskega etnološkega društva