Uredništvo

Sestava uredniškega odbora Glasnika Slovenskega etnološkega društva v obdobju 2017–2018:

Glavna urednica

  • dr. Rebeka Kunej, ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, rebeka.kunej@zrc-sazu.si

Odgovorna urednica

  • Anita Matkovič, anita.matkovic@siol.net

Člani uredniškega odbora

  • dr. Miha Kozorog, Filozofska fakulteta UL, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
  • mag. Martina Piko-Rustia, Narodopisni inštitut »Urban Jarnik« Celovec
  • Alenka Černelič Krošelj, Posavski muzej Brežice, predsednica Slovenskega etnološkega društva

Datoteke