O reviji

Glasnik Slovenskega etnološkega društva (Glasnik SED) je leta 1956 kot Glasnik Inštituta za slovensko narodopisje začela izdajati Slovenska akademija znanosti in umetnosti, od leta 1959 pa je izhajal kot Glasnik Slovenskega etnografskega društva. Ko je leta 1976 izdajanje prevzelo Slovensko etnološko društvo, je Glasnik SED postal osrednje stanovsko glasilo, v katerem objavljamo znanstvene in strokovne prispevke ter poljudna etnološka, kulturnoantropološka in sorodna humanistična in družboslovna domača in tuja besedila, poročila o strokovnih srečanjih, simpozijih in posvetih ter aktualnih razstavah in knjigah. Poleg tega revija namenja stani tudi ljubiteljem etnologije, na društvenih straneh pa objavljamo prispevke o raznolikem društvenem dogajanju.

Znanstveni in strokovni članki so objavljeni v slovenščini in imajo izvleček v slovenskem in angleškem ter povzetek v angleškem jeziku, V obeh jezikih sta tudi kazalo in impresum.

Pred objavo vse znanstvene in strokovne članke ocenijo recenzenti, so tipologizirani in po objavi vpisani v sistem COBISS.

Glasnik SED je indeksiran v naslednjih mednarodnih bibliografskih bazah:

Za njegovo izmenjavo z mednarodno znanstveno periodiko skrbi knjižnica Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v UL, ki ga razpošilja na 60 tujih naslovov.

Izid Glasnika Slovenskega etnološkega društva finančno podpirata Ministrstvo za kulturo RS in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Revija je vpisana v evidenco javnih glasil, ki jo vodi Ministrstvo za kulturo RS pod zaporedno št. 550.

Letno izideta dve številki v nakladi 400 izvodov.

Kontakt

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
01 300 87 38
031 714 405
info@sed-drustvo.si
sed-drustvo.si

Uradni podatki

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
Slovenija
ID za DDV: 63850699
IBAN: SI56 0208 3001 6028 646 (NLB d.d.)

Sledite nam

Certifikat digitalnosti

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00040

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000