Dušica Kunaver (pod mentorstvom dr. Z. Kumer in mag. H. Ložar Podlogar): Pesmi in šege moje dežele /Mojca Terčelj: ETSEO

Občina Sevnica / Marija Stanonik: Promet na Žirovskem / Kruh in politika, o Vitanju (ur. Dr. Duša Krnel - Umek in dr. Zmago Šmitek) /Marjetka Balkovec: ETSEO: Občina Metlika / Marko Terseglav: Ljudsko pesništvo

Nazaj

Glasnik Slovenskega etnološkega društva

SSN 0351-2908 (Tiskana izdaja) - ISSN 2536-4324 (Spletna izdaja)

Uradni podatki

Kontakt

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00040

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000