Murkove nagrade, Murkova priznanja in Murkove listine

Nazaj

V počastitev 125-letnice rojstva Matije Murka (1861–1952) je Slovensko etnološko društvo kot najvišji priznanji za vrhunske strokovne dosežke na področju etnologije na Slovenskem leta 1986 uvedlo podeljevanje MURKOVEGA PRIZNANJA, leta 1994 pa še MURKOVE LISTINE.

Od leta 1999 se za izjemne etnološke znanstvene in raziskovalne dosežke posameznikov, skupin ali ustanove ali za znanstvene in strokovne dosežke, zaokrožene v življenjskem delu posameznikov, podeljuje MURKOVA NAGRADA, za znanstvene in strokovne dosežke na področju etnološke vede na Slovenskem (ali o Sloveniji) v preteklem letu MURKOVO PRIZNANJE, od leta 2003 pa za kontinuirane dejavnosti, večletna prizadevanja ali enkratne dosežke, ki bogatijo, ohranjajo in popularizirajo etnološko znanje, SED podeljuje MURKOVO LISTINO. 

Aktualni člani komisije za podelitev Murkove nagrade, listine in priznanj so dr. Marko Terseglav (član in predsednik komisije že v prejšnjem mandatu), Jelka Pšajd, dr. Katalin Munda Hirnök in dr. Tomaž Simetinger.

Prejemniki 2023

Murkova nagrada

 • dr. Monika Kropej Telban

Murkove listine

 • Marko Kumer
 • Zora Slivnik Pavlin
 • Ivanka Skubic in Janez Skubic

2022

Murkova nagrada

 • Marija Mojca Terčelj

Murkova priznanja

 • Ana Vrtovec Beno
 • Projektna skupina: Srečko Ocvirk, Mojca Sešlar in Lidija Udovč
 • Božena Hostnik
 • Stanka Glogovič, Aleš Vene in Nives Slemenšek

Murkova listina

 • Anuša Babuder

2021

Murkova nagrada

 • Irene Rožman Pišek

Murkovo priznanje

 • Katja Hrobat Virloget

Murkovi listini

 • Marta Repanšek in Alojzij Repanšek
 • Društvo rokodelcev - Rokodelski center Moravče

2020

Murkova nagrada

 • dr. Marija Klobčar

Murkovi listini

 • Matjaž Brojan
 • Društvo Pevska skupina Cintare

2019

Murkova nagrada

 • Ivica Križ

Murkovo priznanje

 • dr. Bojan Knific

Murkovi listini

 • Danijel Cvetko in Kulturno, etnološko in turistično društvo Josipdol
 • Iztok Ilich

2018

Murkova nagrada

 • dr. Maja Godina Golija

Murkovo priznanje

 • dr. Jernej Mlekuž

Murkova listina

 • Anica in Zvone Petje

2017

Murkova nagrada

 • Jana Mlakar Adamič

Murkovo priznanje

 • Božidar Premrl

Murkovi listini

 • Kulturno društvo Kapele
 • Nužej Tolmaier

1988

Murkovo priznanje

 • prof. dr. Vilko Novak
 • dr. Niko Kuret

1989

Murkovo priznanje

 • prof. dr. Angelos Baš
 • dr. Marija Makarovič
 • dr. Zmaga Kumer
 • Pomorski muzej Piran

1991

Murkovo priznanje

 • dr. Milko Matičetov
 • dr. Milan Dolenc
 • Fanči Šarf

1993

Murkovo priznanje

 • dr. Pavle Zablatnik
 • Anka Novak
 • Karla Oder
 • Vito Hazler
 • Aleš in Stanka Gačnik

1994

Murkovo priznanje

 • dr. Tone Cevc

Murkova listina

 • Ada Bar Janša

1995

Murkovo priznanje

 • prof. dr. Slavko Kremenšek

Murkova listina

 • Zvezdana Koželj
 • Majda Fister
 • mag. Inja Smerdel

1996

Murkovo priznanje

 • Mirko Ramovš

Murkova listina

 • Meta Sterle
 • Franc Žerdoner
 • Turistično društvo »Kolovrat«
 • Branko Žnidarčič

1997

Murkovo priznanje

 • dr. Ivan Sedej

Murkova listina

 • Irena Keršič
 • Iva Stiplovšek

1998

Murkovo priznanje

 • dr. Gorazd Makarovič

Murkova listina

 • mag. Janja Žagar

1999

Murkova nagrada

 • mag. Helena Ložar Podlogar

Murkovo priznanje

 • prof. dr. Božidar Jezernik
 • dr. Marjanca Klobčar

2000

Murkova nagrada

 • dr. Marija Stanonik

Murkovo priznanje

 • Mojca Šifrer -  Bulovec
 • Tanja Roženbergar - Šega
 • dr. Vito Hazler

2001

Murkova nagrada

 • dr. Ingrid Slavec Gradišnik

Murkovo priznanje

 • Martina Repinc

2002

Murkovo priznanje

 • mag. Andrej Dular

2003

Murkova nagrada

 • prof. dr. Janez Bogataj

Murkovo priznanje

 • Irena Destovnik

2004

Murkova nagrada

 • doc. dr. Naško Križnar

Murkovo priznanje

 • Brigita Rajšter

Murkova listina

 • Vaško turistično etnološko društvo »Hrovača«

2005

Murkova nagrada

 • mag. Inja Smerdel

Murkovo priznanje

 • prof. dr. Zmago Šmitek

Murkova listina

 • Vesna Guštin - Grilanc

2006

Murkova nagrada

 • doc. dr. Mojca Ravnik

Murkova listina

 • Etnografsko društvo orači – Okič iz velikega Okiča na Štajerskem

2007

Murkova nagrada

 • Damjan Ovsec

Murkova listina

 • Društvo Baška dediščina iz Stržišč pod Črno prstjo

2008

Murkova nagrada

 • dr. Vito Hazler

Murkovo priznanje

 • mag. Igor Cvetko

Murkova listina

 • Zavod lončarska vas Filovci

2009

Murkova nagrada

 • Marija Kozar-Mukič

Murkovo priznanje

 • dr. Jerneja Ferlež

Murkova listina

 • Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink iz Prvačine

2010

Murkova nagrada

 • Izr. prof. dr. Marko Terseglav

Murkovi priznanji

 • Slovenski etnografski muzej
 • Jana Mlakar Adamič

Murkovi listini

 • Etnološko društvo »Srečno«, Zabukovica – Liboje in dr. Jože Hribar
 • Turistično društvo Lokovec

2011

Murkova nagrada

 • Janez Dolenc

Murkovo priznanje

 • mag. Marjetka Balkovec Debevec

Murkovi listini

 • Matija Murko
 • Primož Hieng

2012

Murkova nagrada

 • Fanči Šarf

Murkova priznanja

 • Alenka Černelič Krošelj
 • mag. Martina Piko-Rustia
 • mag. Tita Porenta
 • dr. Miran Puconja
 • dr. Ivanka Počkar
 • Špela Pahor

Murkove listine

 • Sekcija »Ohranimo Robidišče« pri Kulturnem društvu Stol
 • Družina Mazora
 • Miro Slana
 • Mag. Marko Smole in družina Smole
 • Stanko Košir iz Gozda Martuljka
 • Dom, kulturno verski list iz Čedada
 • Novi Matajur, tednik Slovencev Videmske pokrajine iz Čedada

2013

Murkova nagrada

 • prof. dr. Zmago Šmitek

Murkova priznanja

 • Ivica Križ,
 • dr. Daša Koprivec
 • Muzej Ribnica

Murkova listina

 • Center DUO Veržej

2014

Murkova nagrada 

 • dr. Ivanka Počkar

Murkovo priznanje

 • mag. Polona Sketelj

Murkova listina 

 • Milan Vogel

2015

Murkova nagrada

 • prof. dr. Božidar Jezernik

Murkovo priznanje

 • Inštitut za slovensko kulturo iz Špetra (It)

Murkova listina

 • Janez Medvešek
 • Sekcija za turizem Kulturnega društva Bilje

2016

Murkova nagrada

 • mag. Inga Brezigar-Miklavčič

Murkovo priznanje

 • Karla Kofol

Murkovi listini

 • Matevž Oman
 • družina Kaker

Uradni podatki

Kontakt

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00040

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000