13. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo

Nazaj

nedelja, 9. november 2014torek, 11. november 2014, .00

Dolenjske Toplice

Srednjeevropsko povezovanje etnologov in kulturnih antropologov kot izziv današnjemu času.

13. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo: Srednjeevropsko povezovanje etnologov in kulturnih antropologov kot izziv današnjemu času.

Posvet Slovenskega etnološkega društva in Hrvaškega etnološkega društva.

Dolenjske Toplice, Kulturni in kongresni center, 9.–11. november 2014

Letošnja konferenca želi nagovoriti etnologe, kulturne antropologe in sorodne raziskovalce in strokovnjake, da predstavijo svoje aktualno delovanje in raziskovanje pa tudi smeri raziskovanja, strokovnega in pedagoškega dela, ki bi jih želeli razvijati.

Kot uvod v posvet smo pripravili strokovno ekskurzijo v Novo mesto in okolico Dolenjskih Toplic.

Posebnost letošnjega posveta so tri okrogle mize, ki bodo namenjene širši razpravi.

Vsebinski sklopi posveta:

  • Srednja Evropa in vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo
  • Projektno sodelovanje in kulturna dediščina
  • Dediščina stavbarstva
  • Snovna in nesnovna dediščina

Posvet se bo zaključil s Slavnostno podelitvijo Murkove nagrade, Murkovega priznanja in

Murkove listine za leto 2014.

Povzetke referatov in okroglih miz si lahko ogledate v prilogi, prav tako program ekskurzije.

Prijavite se s priloženo prijavnico. Prijavnice sprejemamo do 3. novembra 2014.

Programski odbor posveta:

  • Dr. Katalin Munda Hirnök, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • Dr. Špela Ledinek Lozej, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana
  • Mag. Martina Piko-Rustia, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Celovec
  • Anja Serec Hodžar, Slovensko etnološko društvo, Ljubljana
  • Dr. Luka Šešo, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
  • Dr. Jadranka Grbid, Filozofski fakultet, Zagreb.

Uradni podatki

Kontakt

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00040

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000