13. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo: Srednjeevropsko povezovanje etnologov in kulturnih antropologov kot izziv današnjemu času.

Posvet Slovenskega etnološkega društva in Hrvaškega etnološkega društva.

Dolenjske Toplice, Kulturni in kongresni center, 9.–11. november 2014

Letošnja konferenca želi nagovoriti etnologe, kulturne antropologe in sorodne raziskovalce in strokovnjake, da predstavijo svoje aktualno delovanje in raziskovanje pa tudi smeri raziskovanja, strokovnega in pedagoškega dela, ki bi jih želeli razvijati.

Kot uvod v posvet smo pripravili strokovno ekskurzijo v Novo mesto in okolico Dolenjskih Toplic.

Posebnost letošnjega posveta so tri okrogle mize, ki bodo namenjene širši razpravi.

Vsebinski sklopi posveta:

  • Srednja Evropa in vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo
  • Projektno sodelovanje in kulturna dediščina
  • Dediščina stavbarstva
  • Snovna in nesnovna dediščina

Posvet se bo zaključil s Slavnostno podelitvijo Murkove nagrade, Murkovega priznanja in

Murkove listine za leto 2014.

Povzetke referatov in okroglih miz si lahko ogledate v prilogi, prav tako program ekskurzije.

Prijavite se s priloženo prijavnico. Prijavnice sprejemamo do 3. novembra 2014.

Programski odbor posveta:

  • Dr. Katalin Munda Hirnök, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • Dr. Špela Ledinek Lozej, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana
  • Mag. Martina Piko-Rustia, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Celovec
  • Anja Serec Hodžar, Slovensko etnološko društvo, Ljubljana
  • Dr. Luka Šešo, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
  • Dr. Jadranka Grbid, Filozofski fakultet, Zagreb.

Kontakt

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
01 300 87 38
031 714 405
info@sed-drustvo.si
sed-drustvo.si

Uradni podatki

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
Slovenija
ID za DDV: 63850699
IBAN: SI56 0208 3001 6028 646 (NLB d.d.)

Sledite nam

Certifikat digitalnosti

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00040

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000