PREPLETANJA ELEMENTOV KULTURNIH DEDIŠČIN IZ PRVOTNIH IN SEDANJIH DOMOVIN

rokodelska znanja in veščine

Nazaj

Izdelovalec maske, Bijače. Foto: Špela Ledinek Lozej

V Slovenskem etnološkem društvu posebno pozornost posvečamo tudi Slovenkam in Slovencem zunaj meja RS in njihovemu pestremu delovanju in ohranjanju, razvijanju in prepletanju elementov kulturnih dediščin iz prvotnih in sedanjih domovin. V času burnih migracijskih tokov in mnogih perečih globalnih izzivih sodobne družbe, so naše vezi in medsebojna poznavanja še toliko pomembnejša. V okviru strokovne ekskurzije v Vojvodino bomo obiskali kraje Sombor, Subotica, Vršac in Novi Sad in v sodelovanju z Društvom Slovencev Triglav pripravili v Subotici tudi mednarodni posvet na temo prepletanj elementov kulturnih dediščin na temo nesnovne kulturne in rokodelske dediščine.

Uradni podatki

Kontakt

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00040

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000