Posvet Zamejske zbirke - izzivi, možnosti in priložnosti

16. oktober 2021, Bela Peč, Italija

Nazaj

sobota, 9. oktober 2021nedelja, 31. oktober 2021

Posvet Zamejske zbirke - izzivi, možnosti in priložnosti

Slovensko etnološko društvo se v okviru mednarodnih dejavnosti Delovne skupine za Slovence zunaj meja Republike Slovenije in Delovne skupine za ljubitelje etnologije aktivno vključuje v ohranjanje kulturne dediščine Slovencev v zamejstvu in jim nudi strokovno podporo pri njihovem prizadevanju za razvijanje dejavnosti, ki podpirajo njihovo kulturno identiteto.

V ta segment sodi tudi sodelovanje Slovenskega etnološkega društva pri ureditvi zbirke družine Jelen v naselju Bela Peč v Italiji. T. i. Jalnova domačija, ki obsega manjši hotel za letoviščarje, kantino s prenočišči, nekaj gospodarskih poslopij, kozolec in nekdanjo žago, je namreč po uvedbi Rapalske meje v dvajsetih letih 20. stol. ostala na italijanski strani in je do danes na račun težje dostopnosti in geografske odmaknjenosti, ostala praktično nespremenjena.

Slovensko etnološko društvo je 12. maja 2019 na domačiji Jalen že organiziralo posvet o ohranjanju kulturne dediščine Slovencev v Italiji. Pretresali smo možnosti vključitve urejanja in prepoznavnosti etnografske zbirke družine Jelen v širši kulturnodediščinski okoliš skupnosti (tako na italijanski kot slovenski strani meje), soočili mnenja o tem, kako ustrezno vrednotiti zasebne etnografske zbirke za ohranjanje dediščine etničnih manjšin in razvoj kulturnega turizma, ter vzpostavili povezave med akterji, ki bi v naslednjih letih ustrezno uredili zbirko na Jalnovi domačiji, jo pripravili za ogled obiskovalcev in jo umestili na turistični zemljevid območja.

Načrte, da bi z delom nadaljevali v letu 2020 in v sodelovanju z Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izvedli študentske terenske vaje, smo morali zaradi epidemije Covid-19 preložiti. 16. oktobra 2021 se bomo predstavniki izobraževalnih, znanstvenih in strokovnih inštitucij ter lokalnih skupnosti ponovno, v še večjem obsegu, srečali na posvetu na Jalnovi domačiji. Posvet bo namenjen predstavitvi naših dosedanjih izkušenj z vrednotenjem, urejanjem, promocijo itd. zamejskih in manjšinskih zbirk in načrtovanju našega dela v naslednjih letih, ko bomo zbirko ustrezno uredili, jo pripravili za ogled obiskovalcev in jo umestili v turistična prizadevanja območja.

Anja Moric,
vodja Delovne skupine SED za Slovence izven meja RS

Program

10.00

prihod

10.30

pozdravni nagovori

10.40-11.55 Igor Jelen

Ureditev etnološke zbirke na Jalnovi domačiji

Mojca Ravnik

Od prvih stikov z Jalnovimi v Beli Peči do sodelovanja v projektu Zborzbirk

Špela Ledinek Lozej

Med zbirkami predmetov in pokrajinskim pripovednim muzejem: Snovnost, tvornost in dediščina v manjšinskem okolju

Carmen Kenda Jež, Rudi Bartaloth, Nataša Gliha Komac

Kako na teren? Izkušnje iz raziskav oblačilnega izrazja v Kanalski dolini

Luciano Lister

Prizadevanja Združenja Don Mario Cernet za vrednotenje slovenske kulture v Kanalski dolini

11.55

odmor za kavo

12.10-13.25

Polona Sketelj

Izzivi, možnosti in priložnosti zbirk slovencev v sosednjih državah ob upoštevanju preteklih sodelovanj v okviru izvajanja javne službe in matičnosti

Irena Lačen Benedičič

Etnološke zbirke Gornjesavskega muzeja Jesenice

Tanja Roženbergar

Slovenski etnografski muzej v mreži strokovnih povezovanj s Slovenci v sosednjih deželah

Anja Moric

Manjšinska dediščina – priložnost za spoznavanje večkulturnosti

Marko Smole

Etnološka zbirka Palčava šiša iz Plešc na Hrvaškem in njene povezovalne dejavnosti v obmejnem prostoru doline zgornje Kolpe in Čabranke ter okolici

13.25

prigrizek na italjanski način

14.00

Sprehod po domačiji in Rateški / Belopeški planoti, ogled morebitne muzejske poti

15.30

zaključni pogovor

16.00

zaključek

Uradni podatki

Kontakt

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00040

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000