Posvet Slovenci v zamejstvu - refleksija ob tridesetletnici samostojne Slovenije

Potrna / Laafeld, Avstrija, 9. oktober 2021, 11h

Nazaj

petek, 1. oktober 2021ponedeljek, 11. oktober 2021

Slovenci v zamejstvu – refleksija ob tridesetletnici samostojne Slovenije

Nastanek samostojne Slovenije ni vplival zgolj na življenje državljanov in/ali prebivalcev Republike Slovenije, pač pa je zaznamoval tudi slovenske zamejske skupnosti, ki so ostale izven meja novonastale države. Ob tridesetletnici razglasitve samostojne in neodvisne Republike Slovenije v Delovni skupini Slovenskega etnološkega društva za Slovence izven meja Republike Slovenije in Inštitutu za narodnostna vprašanja organiziramo strokovno-znanstveni posvet, namenjen prav vprašanju Slovenk in Slovencev,  ki v času osamosvojitve niso živeli na ozemlju RS. Pridobiti želimo vpogled v občutenje njihovega statusa, ovrednotiti sistem podpore oz. skrbi zanje, izzive, s katerimi se njihove skupnosti srečujejo, priložnosti ali težave, ki so jim jih prinesle spremembe političnih meja, evropska integracija in obdobja kriz (gospodarska, epidemija itd.).

Izbrane predstavitve:

- nagovarjajo specifike zamejskih in izseljenskih skupnosti (vprašanje identitet, jezika, kulture, položaja in statusa itd.),
- prevprašujejo koncepte kot so npr. matična država, zamejstvo, izseljenstvo, avtohtonost idr.,
- analizirajo pravni vidik zamejstva in izseljenstva,
- predstavljajo delovanje zamejskih in izseljenskih organizacij,
- osvetljujejo odnose med matično domovino, zamejskimi in izseljenskimi skupnostmi in državami gostiteljicami,
- ter naslavljajo druga z izseljenstvom in zamejstvom povezana vprašanja in dileme.

Posvet bo potekal v soboto, 9. oktobra 2021, ob 11h, v Pavlovi hiši, Laafeld 30, Bad Radkersburg, Avstrija.

Posvet soorganizirata Slovensko etnološko društvo - DS za Slovence izven meja RS in Inštitut za narodnostna vprašanja, v sodelovanju s Pavlovo hišo. Finančna podpora: Ministrstvo za kulturo RS.

Posvet Slovenci v zamejstvu - refleksija ob tridesetletnici samostojne Slovenije

Uradni podatki

Kontakt

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00040

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000