Vabilo

na

posvet Interpretacije kulturne dediščine,

ki bo v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani 18. in 19. oktobra 2013,

in na strokovno ekskurzijo po Tematski poti Na svoji zemlji, 5. oktobra 2013.

 

Ob izjemnem zanimanju za dediščino v zadnjih desetletjih se je Slovensko etnološko društvo odločilo za pripravo posveta o etnoloških in antropoloških interpretacijah dediščine. Njegov namen je osvetliti in poglobiti konkretna vprašanja, ki se nam v vsakdanji strokovni praksi postavljajo v razmerjih med znanstvenimi, strokovnimi in laičnimi (npr. ljubiteljskimi) pogledi na dediščino, hkrati pa posvet želi opozoriti na njene rabe in načine varovanja. V znanstvenem in strokovnem pogledu se interpretacije dediščine spreminjajo s časom in s teoretskimi izhodišči, različne so glede na vrste dediščine, strokovno poslanstvo in glede na doktrine ustanov, ki se z njo ukvarjajo ali zanjo skrbijo. Interpretacije dediščine pa se ne razlikujejo le v usposobljenosti in moči njenih interpretov, temveč tudi glede na ciljno občinstvo in medije posredovanja. Izhodiščna vprašanja, ki jih želimo podrobneje osvetliti, so, kaj sploh kdo razume kot dediščino, kako in s katerimi nameni in cilji jo interpretira.

Vsebinski sklopi posveta:

  • Kulturna dediščina in interpretacija,
  • Interpretacija glasbene in filmske dediščine,
  • Interpretacija kulturne dediščine in izobraževanje,
  • Interpretacija kulturne dediščine v konservatorski in muzejski službi,
  • Interpretacija lokalne kulturne dediščine.

O aktualnosti vsebine posveta govori tudi izjemen odziv referentov. Izmed prispelih prijav je bilo izbranih 24 referatov. Ob tem bo s posterji predstavljenih tudi sedem primerov interpretacije kulturne dediščine v praksi. V želji po čim širši in čim bolj korektni predstavitvi vsebine posveta in posledično kar najbolj oprijemljivih rezultatih smo posvet razširili na dva dni. Strokovna ekskurzija, ki je bila prvotno predvidena za drugi dan posveta, je prestavljena na 5. oktober 2013.

Prijave na posvet in strokovno ekskurzijo so možne ločeno, vašo željo ustrezno označite na priloženi prijavnici. Prijavnice pošljite do 30. septembra 2013.

Programski odbor posveta:

Dr. Ingrid Slavec Gradišnik, ISN ZRC SAZU
Dr. Helena Rožman, SED
Mag. Tatjana Dolžan Eržen, Gorenjski muzej
Nadja Valentinčič Furlan, SEM, vodja programskega odbora
Anja Serec Hodžar, predsednica SED

 

Organizacijski odbor posveta:

Anja Serec Hodžar, predsednica SED

Ana Bezek, tajnica SED

Tanja Kovačič