V okviru festivala bo potekal ETNOLOŠKI VEČER v sredo, 12. marca 2014, ob 18.00, PISMA IZ BENEČIJE, Vizualna produkcija Inštituta za slovensko kulturo.


Oddaja, ki se je rodila kot radijska, je pred dvema letoma razširila svojo ponudbo in jo dopolnila z video
posnetki. Pisma iz Benečije so multimedijsko okno v beneško-slovensko stvarnost. Ker v oddaji sodelujejo
predvsem mladi, je ta postala tudi način približevanja najmlajše generacije kulturnemu življenju Benečije in
slovenski besedi, in to v prostoru, kjer je čutiti močan vpliv italijanskih medijev; prispeva torej k omilitvi
asimilacije slovenske manjšine. Povezovanje med Tersko, Karnajsko in Nadiško dolino ter Rezijo je tudi
primer dobre prakse približevanja Slovencev s tega širokega prostora in odkrivanja skupnih korenin.
Posebnost Pisem iz Benečije je njihovo objavljanje na spletni strani You Tube. Vsaka enota traja okoli 20
minut in je sestavljena iz več prispevkov. Vsebino napove moderatorka, nato sledijo intervjuji s ključnimi
osebami manjšinskega življenja od Rezije do Gorice in Trsta in predstavitev najnovejšega dogajanja v
življenju beneških Slovencev.
Vsak mesec izidejo štiri enote, kar je velik podvig za Inštitut. Pri realizaciji sodeluje več ljudi z Marino Cernetig
na čelu, s snemalcem Giacintom Lusso, z montažerjem Davidom Klodičem in mladima moderatorkama,
Cecilio Blazutič in Evo Golles. Pri produkciji sodelujejo še številni prostovoljci, med njimi npr. Antonio Bankič
in Igor Černo.
Omenjeni vizualni izdelki so novinarske narave, njihov zvočni zapis na radijskih valovih predvajajo kot
posebno oddajo. Dejansko pa so to mali dokumentarni video prispevki, nekakšni video obzorniki iz kulturnega,
političnega in družbenega življenja beneških Slovencev. S temi oddajami nastaja dragocen video arhiv s
številnimi podatki za preučevanje zgodovine in kulture.
Na Etnološkem večeru bomo prikazali nekaj značilnih video prispevkov, ključni izvajalci oddaj, sodelavci
Inštituta za slovensko kulturo, pa bodo govorili o ozadju projekta in odgovarjali na vprašanja udeležencev
večera.

Filme bodo predstavili Marina Cernetig, snemalec Giacinto Lussa in montažer David Klodič.
Večer in pogovor bo vodil dr. Naško Križnar.
Etnološki večer je del rednega programa mednarodnega festivala Dnevi etnografskega filma – DEF 2104.

Kontakt

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
01 300 87 38
031 714 405
info@sed-drustvo.si
sed-drustvo.si

Uradni podatki

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
Slovenija
ID za DDV: 63850699
IBAN: SI56 0208 3001 6028 646 (NLB d.d.)

Sledite nam

Certifikat digitalnosti

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00040

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000