aaaaaaaaaPoletna šola vizualne etnografije

Poletna šola vizualne etnografije

Nazaj

sobota, 11. julij 2015nedelja, 19. julij 2015, .00

Ljubljana

Poletna šola vizualne etnografje je oblika izvenšolskega izobraževanja na področju sodobnih metod snemanja avdiovizualnega gradiva, analize in montaže prezentacijskih izdelkov, v prvi vrsti etnografskih flmov. Namenjena je študentom, muzealcem, mentorjem in raziskovalcem, ki bi pri svojem delu želeli uporabljati videokamero oz. vizualno gradivo, ki bi ga sami izdelali. Zamisel šole sloni na predpostavkah sodobne vizualne etnografje in vizualne antropologije. Posebnost metode vizualne etnografje je, da pri snemanju poteka več vzporednih raznolikih procesov, ki jih je težko uskladiti. Snemalec tako hkrati nek dogodek dokumentira, ga raziskuje in želi tako pridobljeno gradivo uporabiti za flmsko prezentacijo. V ta proces se v pomembnem deležu vključeni še protagonisti flma, saj imajo pri vizualni etnografji pomemben vpliv na celoten proces raziskave in na končno obliko flmske prezentacije. Slušatelji se bodo s temi težavami soočili, ko bodo na delavnici izdelali svoj kratek raziskovalni flm.

Dr. Naško Križnar je etnolog in vizualni antropolog, ustanovitelj delavnice. Predaval bo o načrtovanju produkcije vizualne etnografje in etnografskega flma.

Miha Peče, univ. dipl. umetnostni zgodovinar in sociolog kulture, cineast, zaposlen v AVL ISN ZRC. Vodil bo produkcijo raziskovalnega flma.

Orsolya Veraart je vizualna antropologinja, trenutno živi v Tromsøju na Norveškem. Je avtorica odmevnega flma Človek narave in jaz, ki je gostoval na več pomembnih festivalih etnografskega flma. Na delavnici bo predavala o osnovnih načelih vizualne antropologije in sodelovala pri produkciji raziskovalnega flma.

Tomaž Lunder je slovenski fotograf in oblikovalec, ki živi in dela v Škofji Loki. Je poznan po portretni fotografji in urbanih pokrajinah. S fotografjo se ukvarja od leta 1973. Na delavnici bo predaval o dokumentarni fotografji.

S P L O Š N E  I N F O R M A C I J E

Delavnice bodo potekale v prostorih Znanstvenoraziskovalnega centra, Novi trg 2, Ljubljana. Delovni dan bo razdeljen na tri seanse, dopoldansko, popoldansko in večerno. Vsak udeleženec si bivanje ureja individualno. Slušatelji lahko prinesejo s seboj tudi svoje snemalne naprave in prenosne računalnike, če jih imajo, drugače bodo opremo dobili na delavnici.

Kotizacija za Poletno šolo vizualne etnografje 2015 znaša 90 evrov (za študente 50). Položnica za plačilo šolnine bo poslana po prijavi.

Tokrat bo šola sprejela največ 10 slušateljev, zato vas vabimo, da izpolnjene prijavnice, ki jih najdete tudi na: http://isn2.zrc-sazu.si/sl/dogodki/poletna-sola-vizualne-etnografje-2015, pošljete najkasneje do 22. junija 2015 na e-naslov: miha.pece@zrc-sazu.si

Po prijavnem roku bodo prijavitelji prejeli dodatna navodila. 

Uradni podatki

Kontakt

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00040

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000