aaaaaaaaaPoletna delavnica SED

Poletna delavnica SED

Nazaj

sobota, 9. avgust 2014petek, 15. avgust 2014, .00


V zadnjih dveh letih smo v sklopu projektov Etnološke zbirke Palčava šiša iz Plešc skupaj z lastniki, člani lokalnih turističnih društev in študentov iz Slovenije in Hrvaške uredili že dve etnografski zbirki: v Loškem potoku in na Travi pri Dragi.

V letošnjem poletju v sklopu projektov delovne skupine za ljubitelje etnologije pri Slovenskem etnološkem društvu in Etnološke zbirke Palčava šiša, s sodelovanjem Pokrajinskega muzeja Kočevje, Društva Osilniška dolina, Slovenskega kulturnega društva Gorski Kotar in občine Osilnica organiziramo mednarodno delavnico v kateri bomo pomagali urediti še eno od etnografskih zbirk na tem območju. Tokrat gre za zbirko kmečkih orodij v Bezgovici nad Osilnico. Delavnica bo potekala v času od sobote, 9. avgusta do sobote, 16. avgusta in bo povezana tudi z nekaterimi drugimi dogodki in predavanji, ki se bodo odvijali v vasi Plešce na sosednji strani meje na Hrvaškem.

Tokrat bomo pomagali lastniku Romanu Janešu in vaški skupnosti sosednje vasi Padovo. Ti so na domačiji Zajskih že zbrali kar nekaj kmečkega orodja, ki je bilo v njihovi uporabi, in bi ga želeli z našo pomočjo urediti v pregledno etnografsko zbirko. Ureditev zbirke naj bi omogočila ogled predmetov tudi ostali zainteresirani javnosti, obenem bi s pomočjo strokovnjakov predmete očistili in konzervirali ter evidentirali, pripravili osnovna predstavitvena besedila, zloženko, se pogovorili o življenju družine in vasi nekdaj in danes, spoznavali in raziskovali stavbno in ostalo etnološko dediščino v vasi ter okolici in še kaj.

Vzporedno s sklopom dela na urejanju zbirke bodo potekale terenske raziskave najstarejše stavbne dediščine tudi v ostalih naseljih na obeh straneh meje, njeno evidentiranje, izdelava arhitekturnih posnetkov in etnoloških opisov. Iz zbranega materiala bo izdelano poročilo, ki bo nadaljevanje dela na raziskovanju stavbne dediščine doline zgornje Kolpe in Čabranke, začetega pred leti in lansko leto objavljenega v knjigi.

Okvirni program dela v času od 9. do 16. avgusta 2014:

sobota, 9. avgusta do petek, 15. avgusta:
ob 8:30 zbor udeležencev pri napajalniku v Bezgovici, jutranji čaj in kava, predstavitev udeležencev,
predstavitev in ogled vasi, ogled prostorov zbirke in predmetov, priprava programa dela in razdelitev nalog, odhod na teren ali delo v zbirki,
13:30 skupno kosilo za udeležence,
do 16:00 delo pri urejanju zbirke, zaključni sestanek in dogovor o delu v naslednjih dneh,
zadnji dan ob 15. uri zaključni pregled opravljenega dela, priprava končnih poročil ter dogovor o dokončanju morebiti še nedokončanih nalog.

Pokrajinski muzej Kočevje in SED bosta zagotovila prisotnost strokovnjakov etnologov, geografov in zgodovinarjev.

Člani SED in ostali iz oddaljenejših krajev, ki bodo sodelovali na delavnici, lahko prespijo v Plešcih na Hrvaškem (pribl. 15,00 €/osebo z zajtrkom). Iz Plešc, ki so oddaljene pribl. 20 minut vožnje, se bomo vsak dan vozil z avtom, dogovorili se bomo za skupni prevoz. Več informacij lahko dobite pri Marku Smole, tel. 041 744 828.

Ob in po delavnici SED imamo v sklopu projektov Etnološke zbirke Palčava šiša v Plešcih različne spremljevalne prireditve:
predstavitev knjige Stavbna dediščina v dolini Čabranke in zgornje Kolpe,
predstavitev projekta biografskega leksikona Gorskega Kotarja in dela Matice Hrvatske Ogranak Čabar na področju domoznanske literature in izdaj v lokalnih govorih, predstavitev izbora narečne poezije,
Kočevska in Kočevarji,
dolina in »urmoharstvo«,
študentske predstavitve,
pekovska delavnica - priprava drobnega peciva za sobotne prireditve in 
v soboto, 16. avgusta od 9. ure naprej celodnevna prireditev skupaj s Slovenskim kulturnim društvom Gorski Kotar: ogled mlinov, kovačije in žage Zamostu, pohod preko Fažoncev, Podsten in Požarnice na Sveto Goro, popoldanski sejem na Pleškem trgu, priprava jedi in delavnice, priprava zaključne predstavitve, z dnevom odprtih vrat kulturne dediščine ter vaškim sejmom in zaključno prireditvijo na pleškem trgu s predstavitvijo delavnice.
Na vse zgornje prireditve ste udeleženci delavnice s prijatelji, znanci in družinami, lepo vabljeni. Prireditvam se bo preko tedna verjetno pridružila še kakšna plesna delavnica starih plesov, ki so jih nekdaj plesali v dolini mejne rečice Čabranke. Če jih obvladate, boste pomagali pri njeni izvedbi.

Cena delavnice, na kateri bo za aktivne udeležence kosilo in malica zagotovljena na terenu, je 15,00 € za člane SED s plačano članarino za leto 2014, za ostale in nečlane pa 20.00 €. Ostale stroške (spanje in zajtrk, večerja, prevoz) plača vsak udeleženec sam. Iz Plešc in nazaj bo vsak dan organiziran prevoz za sedem udeležencev. Udeležba na prireditvah v Palčavi šiši je brezplačna. Študenti, ki bodo delo opravljali kot študijsko prakso, so oproščeni plačila kotizacije, krijejo pa stroške nastanitve, prehrane (razen kosila) in prevoza – z organizatorjem se lahko pogovorijo o možnostih sofinanciranja dela stroškov iz projektov Palčave šiše in SKD Gorski Kotar. Število udeležencev bo omejeno, zato se prijavite pravočasno.

Kotizacijo plačajte na TRR SED (SI56 0208 3001 6028 646 - reference 00 900). Prijave sprejemamo do petka, 25.7. 2014 ali do zapolnitve prostih mest, na naslov: info@sed-drustvo.si (Ana Bezek 031 714 405).

Vse informacije so dostopne tudi na spletni strani SED: www.sed-drustvo.si ali pri Marku Smole, tel. 041 744 828. Udeleženci iz Hrvaške naj se prijavijo neposredno Marku Smole.


Vljudno vabljeni študentje in ljubitelji etnologije, ki želijo koristno preživeti poletni teden!
 

Uradni podatki

Kontakt

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00040

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000