Posvet Kulturna dediščina in krajina: ohranjanje, obnova, revitalizacija - možnosti in priložnosti

10. 10. 2019