Redni volilni zbor članov SED

Nazaj

četrtek, 19. marec 2015, 15.00

Upravna hiša Slovenskega etnografskega muzeja

Predlog dnevnega reda:

Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overiteljev zapisnika in volilne komisije

2.   Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda

3.   Poročilo o delovanju SED v letu 2014

4.   Finančno poročilo o poslovanju SED v letu 2014

5.   Poročili predsednic Nadzornega odbora in Častnega razsodišča SED

6.   Razprava o poročilih

7.   Razrešnica predsednice SED in organov društva

8.   Predstavitev kandidatke za predsednico SED in kandidatke za podpredsednico SED

9 .  Predstavitev programa delovanja SED v novem mandatu

10. Volitve predsednice, podpredsednice SED

11. Predstavitev kandidatne liste za organe SED:

      - IO SED

      - uredništvo Glasnika SED

      - uredništvo Knjižnice Glasnika SED

      - nadzorni odbor SED

      - častno razsodišče SED

12. Volitve članov organov SED

13. Razprava o programu SED 2015-2017

14. Poročilo o novih članih SED

15. Razno

 

Vljudno vabljeni!

Po končanem zboru članov, ob 17.00 vabljeni na Etnološki večer o strokovnih in muzeoloških vidikih razstave Vrata: prostorski in simbolni prehodi življenja - osrednje občasne razstave SEM

 

Priloge:

  •  Kandidatna lista
  •  Življenjepis Anje Serec Hodžar (predlagana predsednica SED)
  •  Življenjepis Anite Matkovič (predlagana podpredsednica SED)
  • Program dela SED 2015-2017
  • Vabilo EV Vrata
  •  

Uradni podatki

Kontakt

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00040

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000