Razstava: Kozolci na Moravškem

sreda, 7. 11. 2007, Kulturni dom Moravče

Sodelovanje s Turističnim društvom Moravče.

Pri usmerjanju upravljanja z Učno-sprehajalno potjo Rača, ob kateri so tudi številni kozolci, občasno sodelujem s TD Moravče. Tako smo se leta 2007 skupaj odločili, da domačinom predstavimo kozolce na območju celotne Moravške doline. Pregledali smo različne tipe kozolcev in 3. novembra 2007 v Kulturnem domu Moravče pripravili razstavo. Moja naloga je bila, da kozolce predstavim z vidika varstva nepremične kulturne dediščine, kar ni povezano le s službo za varstvo, temveč predvsem z ljudmi in njihovim načinom dela, in članom svetujem pri postavitvi razstave. Z razstavo smo želeli vzpodbuditi pri domačinih večjo skrb za ohranjanje kozolcev in iskanje poti, kako jih vključiti v sodoben prostor, ki ga tudi na tem območju spreminjajo novi, vedno bolj neagrarni posegi v okolje.

Več o tem glej: Dani Jančar 2007: Turistično društvo Moravče. V: Novice iz Moravške doline, št. 11. Moravče: Občina Moravče, 13.


Foto: Članice TD Moravče pri pripravi razstave: Foto: MTO, Moravče, 31.10. 2007