Predstavitev novega zbornika SED Etnološko konservatorstvo in varstvo dediščine na Slovenskem

četrtek, 13. 3. 2014

V četrtek, 13. marca 2014 ob 18.00
Vas vljudno vabimo

v Tolminski muzej na predstavitev novega zbornika 
Slovenskega etnološkega društva z naslovom
Etnološko konservatorstvo in varstvo dediščine
na Slovenskem.
V zborniku so objavljeni primeri dobrih praks obnov kulturnih spomenikov in kulturne dediščine s področja etnologije, ki kažejo na živahno dejavnost etnologov konservatorjev zaposlenih
na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Zbornik je izšel ob stoletnici konservatorske službe na slovenskih tleh,
ko je spomeniško varstvo na Slovenskem leta 2013 praznovalo svoj visoki jubilej s sloganom Sto let v dobro dediščine.

V pričujočem zborniku je uvodoma pojasnjena zgodovina vključevanja etnologije v spomeniško varstvo. V nadaljevanju pa trinajst avtorjev predstavlja izbrane primere dobrih praks obnovljenih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine
na območju sedmih regijskih enot Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Na tokratni predstavitvi bosta izpostavljena dva primera.
Domačija pri Francu v Kneških Ravnah in Zaselek pri Cerkvi v Trenti.
Predstavila ju bo konservatorka območne enote Nova Gorica
Andrejka Ščukovt.