Predstavitev Priročnika za varovanje premične kulturne dediščine v muzejih na prostem

10. april 2010

sobota, 10. april 2010, ob 11. uri