Etnologija obmejnih regij

ponedeljek, 27. 10. 2008

Strokovno srečanje o vprašanjih, povezanih z življenjem in kulturo Slovencev v sosednjih državah,
17. oktober 2008 ob 10. uri,
prostori Slovenskega etnografskega muzeja

O stanju etnologije in delu ustanov, društev in posameznikov, ki preučujejo in varujejo kulturno dediščino ali delujejo na sorodnih področjih, bodo v dopoldanskem delu programa poročali vabljeni gostje: mag. Martina Piko-Rustia, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik v Celovcu; mag. Susanne Weitlaner, Pavlova hiša v Potrni; Marjana Mirković, Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije na Reki; Marina Cernetig, Inštitut za slovensko kulturo v Špetru; Luigia Negro, Zveza slovenskih kulturnih društev na Solbici; Dušan Jakomin in Lojze Debelis, Etnografski muzej v Škednju in Marija Kozar Mukič, Muzej Savaria v Sombotelu. Sledila bo razprava. 
Popoldanski del nadaljujemo z okroglo mizo pod vodstvom mag. Martine Piko-Rustia iz Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik v Celovcu in dr. Naška Križnarja z Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Njun uvodni referat bo govoril o šegah in navadah kot lokalni, regionalni in nacionalni dediščini.

Vljudno vabljeni!

dr. Katalin Munda Hirnök in dr. Mojca Ravnik

DS za Slovence zunaj meja RS