Slovensko etnološko društvo je s svojimi strokovnimi posveti, ki so potekali v Brežicah (1978 in 2002), na Ravnah na Koroškem (2006) in v Ljubljani (2007), že opozarjalo tako na pomene in značilnosti regionalnega razvoja kakor tudi na vidik ohranjevanja in vključevanja kulturne dediščine v sodoben način življenja.

Kulturno dediščino razumemo kot pomemben člen utemeljevanja posameznikove ali skupinske kulturnosti, družbenosti in političnosti. Zato jo lahko smiselno povežemo s številnimi življenjskimi položaji in dejavnostmi. Lahko je simbol, ikona ali povezovalni dejavnik, lahko pa tudi alibi za ksenofobijo in rasizem.

Kljub dejstvu da je kulturna dediščina danes vsaj deklarativno ena od vsebin različnih razvojnih politik, etnologi in drugi strokovnjaki ugotavljamo, da na tem področju še niso domišljene in uporabljene vse možnosti.

V sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO organiziramo mednarodno konferenco, na kateri želimo pretresti nekatera aktualna vprašanja kulturne dediščine, s katerimi se srečuje slovenska etnologija.
Poudariti želimo zlasti povezave kulturne dediščine z izobraževanjem, informacijskimi sistemi, razvojnimi vprašanji in s sistemom obravnavanja nesnovne dediščine.

Ob referatih, v katerih bodo priznani strokovnjaki predstavili svoje poglede na problematiko posameznih sklopov posveta, bo dragoceni čas namenjen tudi razpravi, s katero želimo oblikovati stališča Društva in etnologov ter drugih strokovnih in poklicnih skupin do obravnavanih vsebinskih izzivov.

Prijave (prijavnica in program posveta sta v priponki) sprejemamo do 6. novembra 2009, na:
Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2, 1000 LJUBLJANA
e-naslov: info@sed-drustvo.si
T: 01/300 87 38
F: 01/300 87 36 (35)

Kontakt

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
01 300 87 38
031 714 405
info@sed-drustvo.si
sed-drustvo.si

Uradni podatki

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
Slovenija
ID za DDV: 63850699
IBAN: SI56 0208 3001 6028 646 (NLB d.d.)

Sledite nam

Certifikat digitalnosti

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00028

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000