Živa dediščina v videmski pokrajini: beleženje, komentiranje in ohranjanje

12. junij 2010

Mednarodna delavnica, ki jo soorganiziramo v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo v Špietru.