Strokovna ekskurzija na Koroško

17. april 2010

Biseri naše kulturne krajine

Program bomo izvedli v septembru 2010!