V. simpozij etnologov konservatorjev Slovenije in Hrvaške o varstvu nepremične kulturne dediščine

9. oktober 2013