V. simpozij etnologov konservatorjev Slovenije in Hrvaške o varstvu nepremične kulturne dediščine

9. 10. 2013 – 11. 10. 2013

Ob 100 obletnici organiziranega varstve kulturne dediščine bo ZVKDS gostil V. simpozij etnologov konservatorjev Slovenije in Hrvaške o varstvu nepremične kulturne dediščine – SEK V.

Simpozij bo v Triglavskem narodnem parku, v Trenti, med 9. in 11. oktobrom 2013.

Namen simpozija je predstaviti aktualno problematiko varstva nepremične etnološke dediščine, mednarodne in skupne projekte, globalne vplive varstva naravne in kulturne dediščine na naravne parke, zavarovana območja in naselja, metode praktičnega varstva ter današnjo vlogo etnologije kot stroke.

Želimo si, da bi se obstoječi tematski sklopi na podlagi bodočih strokovnih sodelovanj nadgrajevali ter prinesli nove vzpodbude za povezavanje med strokovnjaki in različnimi institucijami.

Več na spletni strani ZVNKD