Prva etnološko-muzejska delavnica na Vačah

6. oktober 2007

Na vabilo strokovne vodje izobraževanja sem se udeležila prve etnološko-muzejske delavnice v okviru delovne skupine za ljubitelje etnologije. Strokovna vodja izobraževanja: mag. Tita Porenta; organizator delovne skupine za ljubitelje etnologije pri SED: mag. Marko Smole; soorganizatorka na Vačah: Mojca Tercelj Otorepec. Delavnico so organizirali Slovensko etnološko društvo, Društvo Geoss in Družinsko gledališče Kolenc.