Prva etnološko-muzejska delavnica na Vačah

6. 10. 2007 – 7. 10. 2007, Slivna

Na vabilo strokovne vodje izobraževanja sem se udeležila prve etnološko-muzejske delavnice v okviru delovne skupine za ljubitelje etnologije. Strokovna vodja izobraževanja: mag. Tita Porenta; organizator delovne skupine za ljubitelje etnologije pri SED: mag. Marko Smole; soorganizatorka na Vačah: Mojca Tercelj Otorepec. Delavnico so organizirali Slovensko etnološko društvo, Društvo Geoss in Družinsko gledališče Kolenc.

Prva etnološko-muzejska delavnica za ljubitelje etnologije je bila na območju Slivne, v tako imenovanem geološkem središču Republike Slovenije. Moja vloga v okviru delovne skupine za ljubitelje etnologije je bila tokrat fotodokumentaristična. S prijavljenimi tečajniki prve delavnice na Vačah sem se pogovarjala individualno. Ker želi veliko ljubiteljev etnologije v svojem prostoru ali svoji hiši urediti muzej, v katerem bi s predstavitvijo dediščine prispevali svoj delež h krajevni turistični ponudbi, sem na tej delavnici več časa posvetila predstavitvi dela etnologa konservatorja oziroma konservatorske službe nasploh, kakor se izvaja na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Več glej: Tita Porenta 2007: Poročilo o prvi etnološko-muzejski delavnici na Vačah in Slivni. V Glasnik SED 47/3,4. Ljubljana: SED, 147.


Foto levo: Strokovna vodja mag. Tite Porenta s sodelavci. Slivna, Gostilna Vrabec, gospodarsko poslopje, namenjeno prireditvam. Foto: Slivna, 6. 10. 2007
Foto desno: Tečajniki z delavnice na Slivni. Foto: Mojca Tercelj Otorepec, Slivna, 6. 10. 07
 

Kontakt

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
01 300 87 38
031 714 405
info@sed-drustvo.si
sed-drustvo.si

Uradni podatki

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
Slovenija
ID za DDV: 63850699
IBAN: SI56 0208 3001 6028 646 (NLB d.d.)

Sledite nam

Certifikat digitalnosti

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00028

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000