Posvet Vidiki vizualne etnografije v Sloveniji - vabilo k oddaji prijav

četrtek, 27. 6. 2019

V okviru Dnevov Etnografskega filma 2020 delovna skupina za etnografski film Slovenskega etnološkega društva pripravlja posvet s filmskim programom Vidiki vizualne etnografije v Sloveniji. Namen posveta je poglobiti oz. premisliti aktualne pristope in prakse na področju vizualne etnografije v Sloveniji, za katere je značilna velika raznovrstnost v pristopih in ciljih, kot tudi v institucionalnem zaledju protagonistov področja. Več o vsebinskih okvirih posveta in pogojih prijave si lahko preberete v prilogi. Rok prijave je 1. december 2019. Dogodek bo potekal 10. in 11. marca 2020 v Posavskem Muzeju Brežice. Kotizacije ni, udeleženci posveta si sami krijejo potne stroške oz. nastanitev v hotelu. Organizatorji posveta so Slovensko etnološko društvo, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Posavski muzej Brežice.

Datoteke