Podelitev Murkove nagrade, Murkovega priznanja in Murkove listine

11. november 2008

torek, 11. novembra 2008, ob 17.uri

baročna dvorana Občine Radovljica