Etnološki večer: Etnolog Boris Kuhar in njegovi dokumenti časa

15. junij 2011