Etnološki večer - Staroselci na Slovenskem

sreda, 19. 6. 2013, Etnološki večer o staroselcih na Slovenskem z Dušo Krnel-Umek

Etnološki večer o staroselcih na Slovenskem z Dušo Krnel-Umek ob 18.00 v upravni hiši SEM