Etnološki večer - Staroselci na Slovenskem

19. junij 2013

Etnološki večer o staroselcih na Slovenskem z Dušo Krnel-Umek ob 18.00 v upravni hiši SEM