Etnološki večer Izgubljena generacija

21. maj 2014

IZGUBLJENA GENERACIJA: Prostorska razporeditev slovenskih naselij v Furlaniji in vpliv geografije na procese identifikacije ter občutke pripadnosti