Etnološki večer O strokovnih in muzeoloških vidikih razstave Vrata

19. marec 2015