Etnološki večer: film o Kočevarjih dr. Anje Moric, 6. november 2018

torek, 6. 11. 2018

Kočevski Nemci so bili zadnji nemški agrarni priseljenci na Slovenskem. Od 14. stoletja do druge svetovne vojne so poseljevali približno 800 km2 veliko območje na Kočevskem. Njihovo usodo so tragično zaznamovala dogajanja med drugo svetovno vojno, zaradi katerih so se v letih 1941/42 s Kočevske odselili. Danes so razseljeni po vsem svetu, predvsem v ZDA, Kanadi, Avstriji in Nemčiji, nekaj pa jih je ostalo tudi v Sloveniji.

Etnografski film Globoko v srcu jo čutimo odgovarja na vprašanja kaj se je s Kočevarji zgodilo po vojni, kako so se prilagodili življenju v novih domovinah, ali še ohranjajo svojo identiteto, kakšen je njihov odnos do Kočevske itd. V filmu je realistično, brez igranih ali režiranih vložkov, prikazano življenje današnjih Kočevarjev skozi njihove lastne oči, pa tudi utrinki iz življenja kočevarskih društev, ki jih je v preteklih treh letih ujela avtoričina kamera. Film temelji na zgodbah in spominih, kot jih pripovedujejo posamezniki, ki te zgodbe živijo in občutijo. Je pripoved o ljudeh, ki so med drugo svetovno vojno zapustili svojo domovino Kočevsko, a je le-ta ostala globoko v njihovih srcih. Projekciji sledi pogovor z avtorico dr. Anjo Moric.

Prijazno vabljeni!

Tanja Kovačič, l. r., DS za Etnološke večere

Alenka Černelič Krošelj, l. r., Predsednica SED