Etnologija v rokah ljubiteljev

četrtek, 16. 10. 2008, 27.--28. september 2008, Plešce

Delavnice, ki v letu 2007 in 2008 potekajo v okviru programa Etnologija v rokah ljubiteljev, pomenijo nadgradnjo projekta Evidentiranje oz. terenska topografija etnoloških in sorodnih zbirk, ki niso v lasti javnih zavodov na področju premične kulturne dediščine, ki je v Slovenskem etnološkem društvu potekal v letih 2004--2005. Z organiziranjem delavnic ljubitelje  informiramo o izbranih poglavjih etnološke muzeologije, konservatorstva, promocije, ... . Cilj projekta je dvig kvalitete hranjenja in prezentiranja etnološke dediščine na terenu.