Delavnica za izobraževanje vodnikov po Učno-sprehajalni poti Rača

ponedeljek, 1. 5. 2006

Izobraževanje vodnikov smo pripravile in vodile:
Za naravovarstvene vsebine: Maja Brozovič, univ. dipl. geog.; Tadeja Šubic, univ. dipl. inž. geologije in Sonja Rozman Bizjak, univ. dipl. biol.; za kulturnovarstvene vsebine, nepremično kulturno dediščino in animacijo ljudi, ki živijo ob poti: Mojca Tercelj Otorepec, univ. dipl. etn. in soc. kulture.

V maju 2006 smo se avtorice, ki smo v sodelovanju z Občino Moravče v mednarodnem projektu Učno-sprehajalna pot Rača pripravile traso, lotile prenosa znanj na bodoče vodnike po poti. Ker je neformalno upravljanje Učno-sprehajalne poti Rača ob njenem odprtju septembra 2005 prevzelo Turistično društvo Moravče, so se delavnice udeležili predvsem njegovi člani. Delavnico smo v daljšem obdobju pripravile dvakrat. Prvo delavnico smo na terenu vodile zgoraj navedene avtorice knjige in vodnika po poti in sodelavki pripravljalnih del z Občino Moravče, Maja Brozovič in podpisana. Za slušatelje smo pripravile gradivo s področja geografskih, geoloških, bioloških in etnološko-kulturnozgodovinskih ter umetnostnozgodovinskih vsebin. Predvsem smo jih opozorile, na kaj morajo biti pozorni pri vodenju posameznih, med seboj zelo različnih ciljnih skupin, kot so predšolski otroci, šolarji, odrasli, družine, upokojenci, zaključene skupine ipd. Na naslednji delavnici so bodoči vodniki prevzeli svoje vloge, me pa smo jih spremljale kot obiskovalke. Na koncu je Občina bodočim vodnikom izdala potrdila o uspešno opravljenem preizkusu.

Več glej: Mojca Tercelj Otorepec 2007: Učno-sprehajalna pot Rača. Primer povezovanja regionalnih identitet v pomenu naravne in kulturne dediščine na območju Moravške doline. V: Etnologija in regije: Koroška. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 40. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 155–161.


Izobraževanje bodočih vodnikov. Foto: MTO, maja 2006

Kontakt

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
01 300 87 38
031 714 405
info@sed-drustvo.si
sed-drustvo.si

Uradni podatki

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
Slovenija
ID za DDV: 63850699
IBAN: SI56 0208 3001 6028 646 (NLB d.d.)

Sledite nam

Certifikat digitalnosti

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00028

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000