Delavnica za izobraževanje vodnikov po Učno-sprehajalni poti Rača

1. maj 2006

Izobraževanje vodnikov smo pripravile in vodile:
Za naravovarstvene vsebine: Maja Brozovič, univ. dipl. geog.; Tadeja Šubic, univ. dipl. inž. geologije in Sonja Rozman Bizjak, univ. dipl. biol.; za kulturnovarstvene vsebine, nepremično kulturno dediščino in animacijo ljudi, ki živijo ob poti: Mojca Tercelj Otorepec, univ. dipl. etn. in soc. kulture.