10. Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo

29. 5. 2008 – 1. 6. 2008, Gradski muzej Varaždin, PALAČA HERCER, Franjevački trg 6, Varaždin

10. HRVATSKO-SLOVENSKE ETNOLOŠKE PARALELE/10. HRVAŠKO-SLOVENSKE ETNOLOŠKE VZPOREDNICE

KULTURA, IDENTITETI, IDEOLOGIJE GRANICA/KULTURA, IDENTITETE, IDEOLOGIJE MEJA
JEDNA GRANICA, DVIJE ETNOLOGIJE?/ENA MEJA, DVE ETNOLOGIJI?

Program

Okrugli stol/Okrogla miza
Mogućnosti za prijavu međunarodnih projekata/Možnosti za prijavo mednarodnih projektov

29.5.2008. od 17.00-19.00

Petak/Petek, 30.5. 2008.
Tematski sklop/Tematski sklop:
KULTURNA REGIJA EUROPA – KULTURNI REGIONALIZMI/KULTURNA REGIJA EVROPA – KULTURNI REGIONALIZMI

Tematski sklop/Tematski sklop:
POGLED PREKO GRANICE/POGLED ČEZ MEJO

Subota/Sobota 31.5.2008.
Tematski sklop/Tematski sklop:
POGLED PREKO GRANICE/POGLED ČEZ MEJO

Tematski sklop/Tematski sklop:
ŽENE – GRANICA I MARGINA/ŽENSKE – MEJA IN OBROBJE

Nedjelja/ Nedelja 1. 6. 2008
Izlet u Gornje Međimurje/Izlet v Gornje Međimurje