Živeti z dediščino: zbornik referatov mednarodne konference

24. 12. 2012

Slovensko etnološko društvo je v decembru 2012 izdalo spletni zbornik Mednarodne konference Živeti z dediščino, ki jo je v novembru 2009 organiziralo v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO. Uredili sta ga dr. Katalin Munda Hirnök in dr. Helena Rožman.

 

Vsebina zbornika sledi tematskim sklopom, v okviru katerih je potekal posvet:

·         Kulturna dediščina in socialnozgodovinski spomin

·         Vzgoja za dediščino

·         Kulturna dediščina kot dejavnik razvoja

·         Nesnovna kulturna dediščina v luči Konvencije UNESCO.

Na konferenci je s prispevki sodelovalo 30 referentov in referentk, v zborniku je objavljenih 18 tekstov, ki jih je pripravilo 22 avtorjev.

Teme zbornika nudijo širok pogled na kulturno dediščino in predvsem na priložnosti in pasti, ki jih raba le-te prinaša s seboj. Kljub časovni odmaknjenosti od priprave člankov do priložnosti, da ti dobijo svoj odmev tudi pri bralcih zbornika, pa smo v Slovenskem etnološkem društvu prepričani, da bodo prispevki vzpodbudili pri bralcih odmeve tako v smislu strokovnih refleksij kot tudi zamisli na operativnih poljih.

Dostop do zbornika je na na naši spletni strani pod rubriko Druge publikacije ali na spletni povezavi

http://www.sed-drustvo.si/publikacije/druge_publikacije_sed/ziveti_z_dediscino