Živeti z dediščino / Living with Cultural Heritage

27. 10. 2009

13.–14. november 2009
Razstavni prostor Knjižnice Ivana Potrča Ptuj

mednarodna konferenca/ international conference

Slovensko etnološko društvo je s svojimi strokovnimi posveti, ki so potekali v Brežicah (1978 in 2002), na Ravnah na Koroškem (2006) in v Ljubljani (2007), že opozarjalo tako na pomene in značilnosti regionalnega razvoja kakor tudi na vidik ohranjevanja in vključevanja kulturne dediščine v sodoben način življenja.

Kulturno dediščino razumemo kot pomemben člen utemeljevanja posameznikove ali skupinske kulturnosti, družbenosti in političnosti. Zato jo lahko smiselno povežemo s številnimi življenjskimi položaji in dejavnostmi. Lahko je simbol, ikona ali povezovalni dejavnik, lahko pa tudi alibi za ksenofobijo in rasizem.

Kljub dejstvu da je kulturna dediščina danes vsaj deklarativno ena od vsebin različnih razvojnih politik, etnologi in drugi strokovnjaki ugotavljamo, da na tem področju še niso domišljene in uporabljene vse možnosti.

V sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO organiziramo mednarodno konferenco, na kateri želimo pretresti nekatera aktualna vprašanja kulturne dediščine, s katerimi se srečuje slovenska etnologija.
Poudariti želimo zlasti povezave kulturne dediščine z izobraževanjem, informacijskimi sistemi, razvojnimi vprašanji in s sistemom obravnavanja nesnovne dediščine.

Ob referatih, v katerih bodo priznani strokovnjaki predstavili svoje poglede na problematiko posameznih sklopov posveta, bo dragoceni čas namenjen tudi razpravi, s katero želimo oblikovati stališča Društva in etnologov ter drugih strokovnih in poklicnih skupin do obravnavanih vsebinskih izzivov.

Prijave (prijavnica in program posveta sta v priponki) sprejemamo do 30. oktobra 2009, na:
Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2, 1000 LJUBLJANA
e-naslov: info@sed-drustvo.si
T: 01/300 87 38
F: 01/300 87 36 (35)