Zbornik Kulturna dediščina industrijskih panog

12. 4. 2012

Slovensko etnološko društvo je kot  45. številko zbirke Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva izdalo zbornik prispevkov, predstavljenih na

11. vzporednicah med slovensko in hrvaško etnologijo: Kulturna dediščina industrijskih panog/Industrijska kulturna baština. 

Zbornik vsebuje prispevke z 11. Vzporednic med slovensko in hrvaško etnologijo in na 374 straneh prinaša 31 znanstvenih in strokovnih prispevkov slovenskih in hrvaških avtorjev, ki - razvrščeni v pet sklopov - odstirajo poglede na nepremično, premično in nesnovno kulturno dediščino.
Cena zbornika je 12 EUR.
 
Z izpolnjeno naročilnico (priponka) ga lahko naročite na naslovu
Slovensko etnološko društvo, Metelkova 2, 1000 Ljubljana ali preko spleta na info@sed-drustvo.si.