Zbor članov Slovenskega etnološkega društva

13. 3. 2009

25. marec 2009, ob 11. uri, Slovenski etnografski muzej


Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overiteljev zapisnika in volilne komisije
2. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
3. Poročilo o delovanju SED v letu 2008
4. Finančno poročilo o poslovanju SED v letu 2008
5. Poročili predsednic Nadzornega odbora in Častnega razsodišča SED
6. Razprava o poročilih
7. Razrešnica predsednice SED in organov društva
8. Predstavitev kandidatke za predsednico SED in programa delovanja SED v novem mandatu
9. Volitve predsednice in organov SED
10. Razprava o programu SED v letih 2009 in 2010
11. Imenovanje častnih članov SED
12. Sprejem novih članov SED
13. Razno

Po končanem zboru članov Vas vabimo na ogled razstave Spet trte so rodile …
Po razstavi bo vodila soavtorica Adela Ramovš.

Kontakt

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
01 300 87 38
031 714 405
info@sed-drustvo.si
sed-drustvo.si

Uradni podatki

Slovensko etnološko društvo
Metelkova 2
1000 Ljubljana
Slovenija
ID za DDV: 63850699
IBAN: SI56 0208 3001 6028 646 (NLB d.d.)

Sledite nam

Certifikat digitalnosti

Slovensko etnološko društvo

Modri

Cert ID: 0028/00028

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Slovensko etnološko društvo
Matična številka: 5183723000